Thursday, 26 October, 2023 - 17:30 to 19:00
Room: 

AI v kontextu kvantové chemie

Díky obrovskému výpočetnímu výkonu dnešních počítačů stojí vedle experimentální chemie také chemie výpočetní nebo kvantová. Problémy a rovnice, které na počítačích řešíme jsou často příliš složité, než aby se daly vyřešit. S rozvojem umělé inteligence a technik strojového učení jsme získali mocné nástroje. To nám umožnilo predikovat 3D strukturu proteinů (např. AlphaFold od společnosti Google DeepMind) nebo urychlit vývoj nových materiálů či dynamických simulací (např. FermiNet nebo MLatom). O těchto příkladech i o využití umělé inteligence v kvantové chemii bude tato přednáška.


Organizujeme sérii zvaných přednášek a navazujících diskusních seminářů s názvem AI v kontextu, na nichž vybraní odborníci nabízí posluchačům rozmanité pohledy na umělou inteligenci v kontextu různých oborů. Kurz je otevřen všem zájemcům o téma AI v širších souvislostech.