Monday, 27 April, 2015 - 13:30
Room: 

Zpracování textů v medicíně - ukázky

Jakub Kozák

Abstrakt: V prezentaci ukážeme, jak pracujeme s texty v oblasti informací o léčivech a medicíny. Příklady se budou týkat zpracování Souhrnů informací o léčivech (SPC) a také propouštěcích zpráv z interní kliniky velké fakultní nemocnice. V prvním případě se jedná o extrakci informací o interakcích mezi léčivy a integraci SPC do Lékové encyklopedie. Ve druhém případě pak ukážeme strukturování dat obsažených v prostém textu propouštěcích zpráv spolu s několika variantami využití této strukury uvnitř vyhledávače.