Monday, 3 April, 2017 - 13:30 to 15:00
Room: 

Zkoumání klitik ve starší češtině

Přednáška se zabývá základními vývojovými trendy slovosledu českých slovních (en)klitik, mezi něž patří krátké pronominální formy (mi, si, ti, ho, mu, tě, se) a formy auxiliárního slovesa préterita a kondicionálu. Všímá si:
1. konkurence postiniciálního a kontaktního (verbálně adjacentního) slovosledu (en)klitik;
2. konkurence pozice (en)klitika za prvním přízvučným členem fráze a za celou frází;
3. směru klitizace;
4. klauzální pozice (en)klitické skupiny a řazení jednotlivých prvků;
5. proměny původně přízvučných forem na formy plně (en)klitické.
Přednáška vychází z dlouhodobého výzkumu slovosledu enklitik ve staré a střední češtině a je koncipována metodologicky - zabývá se tím, jak daný fenomén zkoumat ve starších vývojových fázích jazyka. Výklad je demonstrován na slovosledu auxiliárních klitik v konkrétních staročeských prozaických a biblických textech.