Monday, 26 October, 2015 - 13:30 to 15:00
Room: 

Vyjadřování emocí v češtině: lingvistická analýza a praktické aplikace

Abstrakt: Přednáška má dva hlavní cíle. Za prvé předložíme analýzu lexikálních, morfosyntaktických, sémantických a pragmatických jazykových prostředků, které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině, a podáme návrh formální reprezentace emocionálních struktur. Za druhé se zaměříme na komputační aplikace, které zjištění týkající se emocionálního jazyka využívají. Budeme se věnovat tématům z oblasti postojové analýzy, tedy automatické extrakce emocí z textu. Popíšeme tvorbu ručně anotovaných emocionálních zdrojů dat a řešení dvou základních úloh postojové analýzy, klasifikace polarity a identifikace cíle hodnocení.