Monday, 14 March, 2016 - 13:30
Room: 

Text a koherence

Cílem přednášky je souhrnně představit výzkum výstavby textu, který probíhá v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, a to u příležitosti vydání publikace Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Relations in Text. Přednáška bude věnována následujícím tématům:

  • Rysy textu
  • Koncepce a historie výzkumu textu na ÚFALu
  • Ukázky propojení různých perspektiv výzkumu textu (koreference a asociační anafora, aktuální členění, diskurzní vztahy)
  • Ukázky vyhledávání v textových anotacích v Pražském závislostním korpusu