Monday, 4 November, 2019 - 14:00
Room: 

Syntéza češtiny s využitím neuronových sítí

Jakub Vít (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni)

Přednáška se věnuje úloze počítačové syntézy řeči, kterou řešíme na Západočeské univerzitě v Plzni už mnoho let. Po úvodu do problematiky představím tradiční metody, které se používaly před příchodem neuronových sítí. Dále se bude přednáška věnovat novým postupům využívajícím neuronové sítě, jako například WaveNet. Budou k dispozici ukázky metod syntézy českého jazyka.