Monday, 8 April, 2019 - 13:30
Room: 

Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat

Marie Mikulová, Jarmila Panevová, Eduard Bejček (ÚFAL MFF UK)

V přednášce představíme projekt zaměřený na analýzu vybraných adverbiálních významů v českých větách. Představíme databázi forem a funkcí ForFun, vybudovanou nad Pražskými závislostními korpusy, která nám poskytuje bohatý materiálový základ pro detailní analýzu jednotlivých adverbiálních určení. Na příkladu prostorových určení popíšeme principy a metodologii, které používáme při vyčleňování jednotlivých významů (tzv. subfunktorů).