Monday, 30 May, 2016 - 15:00 to 17:00

Slavnostní seminář k 90.narozeninám prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc. Dr.h.c.mult.

Pražský lingvistický kroužek spolu s Jazykovědným sdružením a Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity pořádá v pondělí dne 30. května 2016 slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr Petra Sgalla, DrSc. Dr.h.c. mult., emeritního profesora Karlovy univerzity.

Seminář se koná v budově Filozofické fakulty UK, v posluchárně č. 104 v 1.patře od 15 do 17 hodin.

Program

  • Tomáš Hoskovec: Paradoxy strukturalismu [slovo úvodem]
  • Petr Karlík: Petr Sgall v kontextu mezinárodního gramatického myšlení stále aktuálnější
  • František Čermák: Poznámky o některých jazykových pojmech
  • Václav Cvrček: Jazyková kultúra a standardizace
  • Patrice Pognan: Systémové srovnání české a polské flexívní morfologie
  • Jarmila Panevová: Funkční generatívní popis – celistvý pohled na gramatiku
  • Eva Hajičová: Aktuální členění ve formálním popisu jazyka
  • Vladimír Petkevič: Co mi dalo studium funkčního generatívního popisu