Monday, 11 October, 2021 - 14:00
Room: 

Prostředky textové koheze v češtině nerodilých mluvčích

Kateřina Rysová
Magdaléna Rysová
Eva Hajičová (ÚFAL MFF UK)

V přednášce představujeme výzkum koheze textů psaných nerodilými mluvčími češtiny. Zaměřujeme se na otázku, jak se texty různých komunikačních žánrů liší v oblasti textové výstavby, konkrétně v míře a způsobu užití spojovacích prostředků. Analyzujeme texty psané úvahovým, vyprávěcím, popisným a informačním stylovým postupem. Zároveň zohledňujeme úrovně textu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: uživatel základů jazyka (A), samostatný uživatel (B) a zkušený uživatel (C).

 

--------------------------------------

***Přednáška probíhá prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***