Monday, 19 October, 2015 - 13:30 to 15:00
Room: 

Propojování valenčních slovníků

Abstrakt: Spojení slovníků na úrovni hesel či jejich částí přináší zpravidla rozšíření informací pro obě strany. Spojení českých valenčních slovníků VALLEX a PDT-Vallex přinese VALLEXu napojení na data PDT a tudíž desítky tisíc příkladových vět; PDT-Vallexu pak další syntakticko-sémantické informace (jako je reciprocita, kontrola, sémantická třída, ad.). Referát představí datový formát a postup použitý při propojování lexikálních jednotek a dosažené a zveřejněné výsledky.