Monday, 14 May, 2018 - 13:30
Room: 

NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny

Jaroslava Hlaváčová (MFF UK)
Klára Osolsobě (FF MU)
Vladimír Petkevič (FF UK)
Josef Šimandl (ÚJČ AV ČR)

Autoři představí návrh nového morfologického značkování českých korpusů, pracovně nazývaný NovaMorf. Uvedou nejprve motivaci nového systému značkování:
(a) snaha uvést v soulad dosavadní morfologické systémy (hlavně pražský a brněnský)
(b) zpřehlednění systému značkování a zajištění konzistence.
Představí nový tagset, tedy morfologické kategorie a jejich hodnoty, z nichž některé jsou navrženy odlišně od dosavadního pojetí. Zaměří se
přitom zvláště na podstatné nové rysy v novém značkování. Částečně se dotknou i lemmatizace, především zavedení konceptu vícenásobného lemmatu. 15. Most no deposit bonuses come with free spins. Many online casinos limit the bonus to a specific game or genre. So it may be that the No Deposit Bonus is only valid on a slot machine specified by the casino. Or it is a no deposit bonus of the free spins awarded which are only valid for a certain game provider or software developer. Such a bonus can look like this: 50 free spins no deposit required for all NetEnt slot machines.