Monday, 10 April, 2017 - 13:30 to 15:00
Room: 

NomVallex: Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu

Jana Klímová

Valenční slovník NomVallex vzniká v teoretickém rámci funkčního generativního popisu, přičemž navazuje na dva valenční slovníky budované v rámci stejné teorie, na Vallex a PDT-Vallex. NomVallex se zaměřuje na deverbativní substantiva zastupující pět sémantických tříd: Mluvení, Kontakt, Výměna, Mentální činnost a Duševní projevy a stavy. V přednášce slovník představíme na materiálu substantiv z třídy Mluvení. U jednotlivých lexémů zpracováváme všechny významy, a kde je to možné, mapujeme je na významy základových sloves ve Vallexu. NomVallex si klade za cíl popsat všechny formy valenčních doplnění u jednotlivých substantiv a také jejich kombinace doložené v Českém národním korpusu (v subkorpusech řady SYN) a v korpusu Araneum Bohemicum Maximum. Přibližný odhad frekvence forem a jejich kombinací získáváme pro jednotlivé sémantické třídy z dat pražských závislostních korpusů (PDT 3.0, PCEDT 2.0 a PDTSC).