Monday, 8 November, 2021 - 14:00
Room: 

NomVallex: Valenční slovník českých substantiv a adjektiv

Veronika Kolářová
Anna Vernerová
Jana Klímová (ÚFAL MFF UK)

Valenční slovník NomVallex, zachycující valenci českých substantiv a adjektiv, rozšiřuje nabídku valenčních slovníků budovaných v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK. Je koncipován jako lexikografický zdroj umožňující zkoumání valence napříč slovními druhy a vybranými derivačními typy; v relevantních případech poskytuje odkazy od zpracovaných lexikálních jednotek k jejich základovým slovům zachyceným buď v samotném slovníku NomVallex (zejména v případě vztahu deadjektivních substantiv k adjektivům), nebo ve slovníku VALLEX (v případě vztahu deverbativních substantiv a adjektiv k jejich základovým slovesům). Po představení anotačního schématu slovníku NomVallex přineseme výsledky automatického srovnání valenčních rámců deverbativních substantiv a adjektiv s valenčními rámci jejich základových sloves zpracovanými ve slovníku VALLEX. Dále se zaměříme na nejnovější poznatky o valenci deadjektivních substantiv, zejména z hlediska srovnání s valencí deverbativních substantiv. Na závěr se budeme věnovat technickému zpracování slovníkových dat pomocí nástroje PyVallex.

 

--------------------------------------

***Přednáška probíhá prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***