Monday, 20 May, 2019 - 13:30
Room: 

Kontextová specifičnost lemmatu – diachronní analýza

Miroslav Kubát, Jan Hůla, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech (Ostravská univerzita)

Přednáška bude zaměřena na problematiku kvantitativní sémantické analýzy slov. Konkrétně bude představena nedávno navržená metoda “kontextová specifičnost lemmatu” (Context Specificity of Lemma - CSL), jež je založena na technice Word2vec a jež umožňuje kvantitativně vyjádřit unikátnost (specifičnost) kontextu daného lemmatu. První výsledky ukazují, že koncept měření kontextové specifičnosti lemmatu má potenciální využití v sémantických analýzách, a to jak ze synchronního, tak i diachronního pohledu. Diskutovány budou možnosti lingvistické interpretace CSL.