Monday, 21 May, 2018 - 13:30
Room: 

Kompozita N-N: strukturní inovace v románských jazycích

Jan Radimský (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Zatímco v řadě germánských jazyků jsou kompozita typu N-N běžným slovotvorným vzorcem (angl. keyword, travel agency, car rental), v románských jazycích se pro tvoření komplexních pojmenování uplatňuje převážně syntaktický vzorec N-PREP-N (fr. machine à coudre, it. macchina da cucire[1]), který E. Benveniste nazval francouzským termínem synapsie a v anglofonní literatuře se označuje obvykle hyperonymem phrasal lexeme. V průběhu 20. století a zejm. od 60. let dále však i v románských jazycích dochází k prudkému nárůstu produktivity u vzorce N-N, který byl do té doby zcela marginální, a vznikají tak struktury jako it. parola chiave, agenzia viaggi nebo noleggio auto. Lingvistice se tím otevírá řada zajímavých otázek, zejm.: jak románské struktury N-N popisovat, jaké typy vztahů mohou tyto struktury reprezentovat (koordinační, subordinační atributivní), jak komplexní mohou být složky N-N vzorce, či co tuto změnu ve slovotvorných paradigmatech způsobilo. Uvedené otázky budou v přednášce diskutovány ve světle rozsáhlých vzorků dat, které autor shromáždil z italských (ItWac) a francouzských (FrWac, Frantext) korpusů v posledních pěti letech.

 

[1] Srov. angl. ekvivalent sewing machine (N-N) a čes. šicí stroj (A-N).