Monday, 6 November, 2017 - 13:30 to 15:00
Room: 

K analýze wh-extrakce z vedlejší věty

V přednášce se budu snažit analyzovat struktury typu (1) Kam říkáš, že Petr šel?, a protože mluvit budu na ÚFALu, název přednášky doplňuju podtitulem Nošení sov do Athén.
Nesa sovy do Athén, pokusím se cestou netrvající déle než hodinu ukázat:
(a) transformační analýzu (1) a netransformační analýzu (1), včetně u nás vlivné verze neprojektivní konstrukce; (b) srovnání typu (1) s typem (2) Do hospody říkáš, že Petr šel?; (c) zda Rossův termín pro maticové sloveso bridge verb vystihuje to, tato slovesa jsou mosty umožňující extrakci (jako v (1)), nebo naopak bariéry, které extrakci blokují, jako např. v (3) *Kam mumlal, že Petr šel?; (d) dva základní styly analýzy rozdílu mezi (1) a (3): syntaktický a sémantický/pragmatický; (e) zdůvodnění, proč se neumím přiklonit ani k jedné z nich; (e) povrchní srovnání wh-extrakce v češtině, polštině a ruštině.