Monday, 18 March, 2019 - 13:30
Room: 

Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik

Pavel Kosek, Olga Navrátilová (MU Brno), Radek Čech (OU Ostrava)

Pronominální enklitika ve staré češtině vykazovala mnohem větší slovoslednou variabilitu, než je tomu v současné češtině. Vyskytovala se za první syntaktickou frází, uprostřed klauze nebo na jejím konci v adjacentní pozici u slovesa, případně uprostřed klauze v  tzv. izolované pozici. Předpokládáme, že jedněmi z významných faktorů, které by mohly mít vliv na slovosledné chování těchto jazykových jednotek, jsou a) délka první syntaktické fráze v klauzi, b) délka klauze. V příspěvku budou prezentovány výsledky následujících hypotéz: 1) čím je delší iniciální fráze klauze, tím je menší pravděpodobnost, že se enklitikon vyskytne za touto frází; 2) čím je delší klauze (měřeno v počtu syntaktických frází), tím je menší pravděpodobnost, že se enklitikon vyskytne za první syntaktickou frází klauze. Hypotézy byly testovány na jazykovém materiálu Bible olomoucké a litoměřicko-třeboňské a Bible kralické.