Monday, 16 October, 2017 - 13:30 to 15:00
Room: 

Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých

Přednáška bude stručně prezentovat dvě linie výzkumu. Jedna linie je zaměřená na porozumění gramatické morfologii u dětí, zejména na znalost gramatického rodu u dvouletých dětí a způsoby, jak ji testovat. Druhá se zaměřuje na produkci ohýbaných tvarů substantiv u dospělých a na způsoby, jak můžeme studovat reprezentaci ohýbaných tvarů v mentálním lexikonu.