Monday, 15 November, 2021 - 14:00
Room: 

„A co všechno to má umět?“

Jakub Šváb (J&T BANKA)
Stanislav Hosnedl (Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni)

Přednáška představuje obecnou nauku o konstruování technických systémů označovanou jako Engineering Design Science and Methodology (EDSM). EDSM je prezentována jako možná standardní komunikační základna pro komunikaci mezi expertem domény technických systémů a experty jiných domén. Upozorníme na skutečnost, že dosud neexistuje ustálený model zajišťující jasný, srozumitelný a úplný popis technického systému (TS) - software. Prostřednictvím vzorových výpovědních konstrukcí pro vyjádření vlastností TS se snažíme naznačit možnosti využití EDSM v oblasti automatického zpracování jazyka. Standardizované struktury vyjadřování a případně i standardizovaná slovní zásoba, tak jak se je EDSM snaží zavádět do praxe, by mohly umožnit lepší strojové zpracování přirozeného jazyka v oblasti TS. Součástí přednášky je praktická ukázka standardizovaného popisu TS prostřednictvím EDSM taxonomie vlastností TS a jejich vyjádření vzorovými výpovědními konstrukcemi.

 

--------------------------------------

***Přednáška probíhá prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***