Monday, 25 October, 2021 - 14:00
Room: 

Číslovky napříč rovinami Pražských závislostních korpusů

Marie Mikulová
Barbora Štěpánková (ÚFAL MFF UK)

Kategorie slovního druhu se tradičně vymezují na základě morfologických, syntaktických a sémantických kritérií. Číslovky jakožto slovní druh jsou na rozdíl od ostatních autosémantik vymezeny především sémanticky. Z hlediska morfologického a syntaktického jsou problematickým slovním druhem, proto jejich anotace na morfologické a syntaktické rovině vyžaduje zvláštní přístup. V přednášce představíme zpracování číslovek na všech třech rovinách Pražských závislostních korpusů. Přednáška bude přednesena v češtině.

 

--------------------------------------

***Přednáška probíhá prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***