CHATBOT: User sentence analysis:
O	o-1	RR--6----------
červené	červený-1_;o	AAFS6----1A----
karkulce	karkulka-1_;R	NNFS6-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to karkulka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla karkulka?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně červená?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
červená	červený-1_;o	AAFS1----1A----
:	:	Z:-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'karkulka-1_;R': červená :) 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně červená?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Jako	jako-1	J,-------------
jablíčko	jablíčko	NNNS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'červený-1_;o': Jako jablíčko 
CHATBOT: Question 0: Co je to jablíčko?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo jablíčko?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
ale	ale	J^-------------
prosim	prosit_:T	VB-S---1P-AA--6
tě	ty	PH-S4--2-------
CHATBOT: Remembering answer to 'jablíčko': ale prosim mě 
CHATBOT: User sentence analysis:
šla	jít	VpQW---XR-AA---
lesem	les	NNIS7-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to les?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl les?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
tmavé	tmavý	AANS4----1A----
místo	místo-1_^(fyzické_umístění)	NNNS4-----A----
venku	venku	Db-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'les': tmavé místo venku 
CHATBOT: Question 0: Co je to místo?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo místo?
CHATBOT: Question 2: Bylo hodně tmavé?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
místo	místo-2_^(záměnou_za)	RR--2----------
kde	kde	Db-------------
byla	být	VpQW---XR-AA---
karkulka	karkulka-1_;R	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'místo-1_^(fyzické_umístění)': místo kde byla karkulka 
CHATBOT: Question 0: Aha, červená :) 
CHATBOT: Question 1: Aha, červená :) 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Bylo	být	VpNS---XR-AA---
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
za	za	RR--7----------
desatero	desatery	Cj-S7---------1
horami	hora	NNFP7-----A----
a	a-1	J^-------------
žádnou	žádný	PWFS7----------
řekou	řeka	NNFS7-----A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to řeka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla řeka?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
žádna	žádna	CyFS1----------
CHATBOT: Remembering answer to 'řeka': žádna 
CHATBOT: User sentence analysis:
Stála	stát-3_^(někdo/něco_stojí,_např._na_nohou)	VpQW---XR-AA---
tam	tam	Db-------------
chaloupka	chaloupka	NNFS1-----A----
a	a-1	J^-------------
v	v-1	RR--6----------
ní	on-1	P5FS6--3-------
bydlel	bydlet	VpYS---XR-AA---
kocour	kocour	NNMS1-----A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to kocour?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl kocour?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Zrzavý	zrzavý	AAMS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'kocour': Zrzavý 
CHATBOT: Question 0: Byl hodně zrzavý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
No	no-1	TT-------------
jen	jen-1_^(pouze)	TT-------------
tak	tak-3	Db-------------
trochu	trochu	Db-------------
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'zrzavý': jen tak trochu... 
CHATBOT: User sentence analysis:
Nejlepší	dobrý	AANS1----3A----
na	na-1	RR--6----------
tom	ten	PDZS6----------
kocourovi	kocour	NNMS6-----A----
byli	být	VpMP---XR-AA---
jeho	jeho_^(přivlast.)	PSXXXZS3-------
boty	bota	NNFP4-----A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co jsou to boty?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly boty?
CHATBOT: Question 2: Bylo hodně nejlepší?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
kocourovi	kocour	NNMS3-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'bota': kocourovi 
CHATBOT: Question 0: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Question 1: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
hnědý	hnědý	AAMS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byl hodně hnědý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
nebyl	být	VpYS---XR-NA---
CHATBOT: Remembering answer to 'hnědý': nebyl 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
ten	ten	PDYS1----------
kocour	kocour	NNMS1-----A----
byl	být	VpYS---XR-AA---
tuze	tuze	Dg-------1A----
líný	líný	AAIS1----1A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Question 1: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně líný?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
líný	líný	AAMS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byl hodně líný?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Dost	dost	Db-------------
líný	líný	AAMS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'líný': Dost líný 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
tak	tak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
vydal	vydat-2_:W_^(někomu_konkrétnímu:_př._zločince,_v._věc_zpět)	VpYS---XR-AA---
ve	v-1	RV--6----------
svých	svůj-1_^(přivlast.)	P8XP6----------
botách	bota	NNFP6-----A----
do	do-1	RR--2----------
drogerie	drogerie	NNFS2-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to drogerie?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla drogerie?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
To	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
obchod	obchod	NNIS1-----A----
kde	kde	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
kupují	kupovat_:T	VB-P---3P-AA---
chemikálie	chemikálie	NNFP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'drogerie': To je obchod kde se kupují chemikálie 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to chemikálie?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly chemikálie?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Jedovaté	jedovatý	AAFP1----1A----
chemikálie	chemikálie	NNFP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'chemikálie': Jedovaté chemikálie 
CHATBOT: Question 0: Aha, jedovaté chemikálie 
CHATBOT: Question 1: Aha, jedovaté chemikálie 
CHATBOT: Question 2: Byly hodně jedovaté?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
těmi	ten	PDXP7----------
chemikáliemi	chemikálie	NNFP7-----A----
pak	pak	Db-------------
otrávil	otrávit_:W	VpYS---XR-AA---
všechny	všechen	PLFP4----------
myši	myš	NNFP4-----A----
v	v-1	RR--6----------
okolí	okolí	NNNS6-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to okolí?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo okolí?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Mrtvé	mrtvý	AANS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'okolí': Mrtvé 
CHATBOT: Question 0: Bylo hodně mrtvé?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Dost	dost	Db-------------
mrtvé	mrtvý	AAFP1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'mrtvý': Dost mrtvé 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
kocoura	kocour	NNMS4-----A----
vykopli	vykopnout_:W	VpMP---XR-AA--1
z	z-1	RR--2----------
domu	dům	NNIS2-----A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to dům?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl dům?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Deratizovaný	deratizovaný_^(*2t)	AAIS1----1A----
dům	dům	NNIS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'dům': Deratizovaný dům 
CHATBOT: Question 0: Aha, deratizovaný dům 
CHATBOT: Question 1: Aha, deratizovaný dům 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně deratizovaný?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Protože	protože	J,-------------
už	už-1	Db-------------
nepotřebovali	potřebovat_:T	VpMP---XR-NA---
kocoura	kocour	NNMS4-----A----
,	,	Z:-------------
když	když	J,-------------
byly	být	VpTP---XR-AA---
všechny	všechen	PLFP1----------
myši	myš	NNFP1-----A----
mrtvé	mrtvý	AAFP1----1A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co jsou to myši?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly myši?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Už	už-1	Db-------------
nejsou	být	VB-P---3P-NA---
CHATBOT: Remembering answer to 'myš': Už nejsou 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
tak	tak-3	Db-------------
koucorek	koucorek	Db-------------
musel	muset	VpYS---XR-AA---
jít	jít	Vf--------A----
do	do-1	RR--2----------
míst	místo-1_^(fyzické_umístění)	NNNP2-----A----
,	,	Z:-------------
kde	kde	Db-------------
jeho	jeho_^(přivlast.)	PSXXXZS3-------
chemikálie	chemikálie	NNFP1-----A----
nezničili	zničit_:W	VpMP---XR-NA---
životní	životní_^(souvisí_se_životem;_prostředí,...)	AAFS4----1A----
prostřední	prostřední	AAFS4----1A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, jedovaté chemikálie 
CHATBOT: Question 1: Aha, jedovaté chemikálie 
CHATBOT: Question 2: Byla hodně prostřední?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
Prostředí	prostředí	NNNS1-----A----
,	,	Z:-------------
ne	ne	TT-------------
prostřední	prostřední	AAMS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'prostřední': Prostředí, ne prostřední 
CHATBOT: Question 0: Co je to prostředí?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo prostředí?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
to	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
okolí	okolí	NNNS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'prostředí': to je okolí 
CHATBOT: Question 0: Aha, mrtvé 
CHATBOT: Question 1: Aha, mrtvé 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
No	no-1	TT-------------
právě	právě-1	Db-------------
že	že-1	J,-------------
musel	muset	VpYS---XR-AA---
najít	najít	Vf--------A----
takové	takový	PDMP4----------
,	,	Z:-------------
které	který	P4YP4----------
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
CHATBOT: User sentence analysis:
Bylo	být	VpNS---XR-AA---
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
jedno	jeden`1	ClNS1----------
království	království	NNNS1-----A----
za	za	RR--4----------
sedmero	sedmero	NNNS4-----A----
rekama	rek	NNMP7-----A---6
a	a-1	J^-------------
horama	hora	NNFP7-----A---6
CHATBOT: User sentence analysis:
bylo	být	VpNS---XR-AA---
zlute	zlute	NNNXX-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
jako	jako-1	J,-------------
slunce	slunce	NNNS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to slunce?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo slunce?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
hnusna	hnusna	AAFS1----1A----
vec	vec	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'slunce': hnusna vec 
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
zil	Zil-2_;R_^(vozidlo)	NNIS1-----A----
tam	tam	Db-------------
jeden	jeden`1	ClYS1----------
kral	kral	NNIS1-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
velmi	velmi	Db-------------
starý	starý-2_^(člověk,_věc)	AAIS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byl hodně starý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
strašně	strašně_^(*1ý)	Dg-------1A----
moc	moc-3_^(velmi,_ve_spojení_s_adj.,_př._moc_hezká)	Db-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'starý-2_^(člověk,_věc)': strašně moc 
CHATBOT: User sentence analysis:
měl	mít	VpYS---XR-AA---
tři	tři`3	ClXP4----------
dcery	dcera	NNFP4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co jsou to dcery?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly dcery?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
děti	dítě	NNFP1-----A----
,	,	Z:-------------
holky	holka	NNFP1-----A----
nějakého	nějaký	PZZS2----------
páru	pár-2	NNIS2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'dcera': děti, holky nějakého páru 
CHATBOT: Question 0: Co je to pár?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl pár?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
muž	muž	NNMS1-----A----
a	a-1	J^-------------
žena	žena	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pár-2': muž a žena 
CHATBOT: Question 0: Co je to žena?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla žena?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
druh	druh-1_^(typ)	NNIS1-----A----
člověka	člověk	NNMS2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'žena': druh člověka 
CHATBOT: Question 0: Co je to člověk?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl člověk?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
zvlášní	zvlášní	Db-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'člověk': zvlášní 
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
to	ten	PDNS1----------
člověk	člověk	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Question 1: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
kral	kral	NNIS1-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
žil	žít	VpYS---XR-AA---
tam	tam	Db-------------
kral	kral	Db-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
žil	žít	VpYS---XR-AA---
tam	tam	Db-------------
král	král	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to král?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl král?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
pán	pán	NNMS1-----A----
,	,	Z:-------------
co	co-1	PQ--1----------
někde	někde	Db-------------
panuje	panovat_:T	VB-S---3P-AA---
CHATBOT: Remembering answer to 'král': pán, co někde panuje 
CHATBOT: Question 0: Co je to pán?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl pán?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
moudrý	moudrý	AAIS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pán': moudrý 
CHATBOT: Question 0: Byl hodně moudrý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
strašně	strašně_^(*1ý)	Dg-------1A----
moc	moc-3_^(velmi,_ve_spojení_s_adj.,_př._moc_hezká)	Db-------------
ne	ne	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'moudrý': strašně moc ne 
CHATBOT: User sentence analysis:
žil	žít	VpYS---XR-AA---
tam	tam	Db-------------
král	král	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, pán, co někde panuje 
CHATBOT: Question 1: Aha, pán, co někde panuje 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jeden	jeden`1	ClYS1----------
král	král	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, pán, co někde panuje 
CHATBOT: Question 1: Aha, pán, co někde panuje 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jeden	jeden`1	ClYS1----------
pes	pes_^(zvíře)	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to pes?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl pes?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
velký	velký	AAIS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pes_^(zvíře)': velký 
CHATBOT: Question 0: Byl hodně velký?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
jo	jo_,h	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'velký': jo 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
ten	ten	PDYS1----------
pes	pes_^(zvíře)	NNMS1-----A----
jednou	jednou-2	Db-------------
snědl	sníst	VpYS---XR-AA---
botu	bota	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, kocourovi 
CHATBOT: Question 1: Aha, kocourovi 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
ten	ten	PDYS1----------
kocour	kocour	NNMS1-----A----
měl	mít	VpYS---XR-AA---
pak	pak	Db-------------
jen	jen-1_^(pouze)	TT-------------
jednu	jeden`1	ClFS4----------
CHATBOT: Question 0: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Question 1: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
,	,	Z:-------------
tenhle	tenhle	PDYS1----------
bzl	bzl	NNMS1-----A----
jiný	jiný	AAMS1----1A----
,	,	Z:-------------
černý	černý-2_^(ilegální)	AAMS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byl hodně černý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ano	ano	TT-------------
,	,	Z:-------------
jako	jako-1	J,-------------
čert	čert	NNMS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'černý-2_^(ilegální)': ano, jako čert 
CHATBOT: Question 0: Co je to čert?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl čert?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
bytost	bytost	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'čert': bytost 
CHATBOT: Question 0: Co je to bytost?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla bytost?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
živá	živý	AAFS1----1A----
věc	věc	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'bytost': živá věc 
CHATBOT: Question 0: Co je to věc?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla věc?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně živá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
mám	mít	VB-S---1P-AA---
psa	pes_^(zvíře)	NNMS4-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'věc': máš psa 
CHATBOT: Question 0: Aha, velký 
CHATBOT: Question 1: Aha, velký 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
žkuťoučký	žkuťoučký	AGMP1-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
žkuťoučkého	žkuťoučké	NNNS2-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
kráva	kráva	NNFS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to kráva?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla kráva?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
strakatá	strakatý	AAFS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'kráva': strakatá 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně strakatá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
strakatá	strakatý	AANP1----1A----
jako	jako-1	J,-------------
strakáč	strakáč	NNIS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'strakatý': strakatá jako strakáč 
CHATBOT: Question 0: Co je to strakáč?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl strakáč?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
nevím	vědět	VB-S---1P-NA---
:	:	Z:-------------
-	-	Z:-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'strakáč': nevíš :-) 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
ta	ten	PDFS1----------
kráva	kráva	NNFS1-----A----
dávala	dávat_:T_^(*3t)	VpQW---XR-AA---
mléko	mléko	NNNS4-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to mléko?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo mléko?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Dobré	dobrý	AAIP1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'mléko': Dobré 
CHATBOT: Question 0: Byly hodně dobré?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Jo	jo_,h	TT-------------
,	,	Z:-------------
všichni	všechen	PLMP1----------
ho	on-1	PHZS4--3-------
rádi	rád	ACMP------A----
pili	pít	VpMP---XR-AA---
CHATBOT: Remembering answer to 'dobrý': Jo, všichni ho rádi pili 
CHATBOT: User sentence analysis:
Ta	ten	PDFS1----------
kráva	kráva	NNFS1-----A----
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
jmenovala	jmenovat_:T_:W	VpQW---XR-AA---
Majka	majka_^(brouk)	NNFS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to majka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla majka?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
no	no-1	TT-------------
ta	ten	PDFS1----------
kráva	kráva	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'majka_^(brouk)': ta kráva 
CHATBOT: Question 0: Aha, strakatá 
CHATBOT: Question 1: Aha, strakatá 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
jo	jo_,h	TT-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
kamarádila	kamarádit_:T	VpQW---XR-AA---
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
s	s-1	RR--7----------
kocourem	kocour	NNMS7-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Question 1: Aha, zrzavý 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ne	ne	TT-------------
,	,	Z:-------------
černý	černý-2_^(ilegální)	AAMS1----1A----
CHATBOT: User sentence analysis:
nazdar	nazdar	TT-------------
:	:	Z:-------------
-	-	Z:-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
Bagr	bagr	NNIS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to bagr?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl bagr?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
vražedná	vražedný	AAFS1----1A----
zbraň	zbraň	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'bagr': vražedná zbraň 
CHATBOT: Question 0: Co je to zbraň?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla zbraň?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně vražedná?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ano	ano	TT-------------
,	,	Z:-------------
velmi	velmi	Db-------------
,	,	Z:-------------
velmi	velmi	Db-------------
vražedná	vražedný	AAFS1----1A----
:	:	Z:-------------
-	-	Z:-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'vražedný': Ano, velmi, velmi vražedná :-) 
CHATBOT: User sentence analysis:
úplně	úplně_^(*1ý)	Dg-------1A----
by	být	Vc-------------
ses	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-S4--2-------
z	z-1	RR--2----------
toho	ten	PDZS2----------
vyrazil	vyrazit_:W	VpYS---XR-AA---
člověče	člověk	NNMS5-----A----
:	:	Z:-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Question 1: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
okay	okay	Db-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
konečně	konečně_^(*1ý)	Dg-------1A----
mám	mít	VB-S---1P-AA---
kamaráda	kamarád	NNMS4-----A----
!	!	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to kamarád?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl kamarád?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Máš	mít	VB-S---2P-AA---
mě	já	PH-S4--1-------
rád	rád	ACYS------A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'kamarád': mám tě rád ? 
CHATBOT: User sentence analysis:
Takže	takže	J,-------------
mě	já	PH-S4--1-------
nemáš	mít	VB-S---2P-NA---
rád	rád	ACYS------A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
Musíme	muset	VB-P---1P-AA---
si	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X3----------
promluvit	promluvit_:W	Vf--------A----
...	...	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
achjo	achjo	Dg-------1A----
:	:	Z:-------------
/	/	Z:-------------
/	/	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
paní	paní	NNFS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to paní?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla paní?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
stará	starý-2_^(člověk,_věc)	AAFS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'paní': stará 
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
to	ten	PDNS1----------
totiž	totiž	Db-------------
ježibaba	ježibaba	NNFS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to ježibaba?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla ježibaba?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
strašně	strašně_^(*1ý)	Dg-------1A----
zlá	zlý	AAFS1----1A----
paní	paní	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'ježibaba': strašně zlá paní 
CHATBOT: Question 0: Aha, stará 
CHATBOT: Question 1: Aha, stará 
CHATBOT: Question 2: Byla hodně zlá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
ona	on-1	PPFS1--3-------
jela	jet-1_^(pohybovat_se,_ne_však_chůzí)	VpQW---XR-AA---
tramvají	tramvaj	NNFS7-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to tramvaj?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla tramvaj?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
vlak	vlak	NNIS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'tramvaj': vlak 
CHATBOT: Question 0: Co je to vlak?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl vlak?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
červený	červený-1_;o	AAMS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'vlak': červený 
CHATBOT: User sentence analysis:
A	a-1	J^-------------
v	v-1	RR--6----------
té	ten	PDFS6----------
tramvaji	tramvaj	NNFS6-----A----
potkala	potkat_:W	VpQW---XR-AA---
čaroděje	čaroděj	NNMS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to čaroděj?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl čaroděj?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
zlý	zlý	AAMS1----1A----
pán	pán	NNMS1-----A----
,	,	Z:-------------
který	který	P4YS1----------
čaruje	čarovat_:T	VB-S---3P-AA---
CHATBOT: Remembering answer to 'čaroděj': zlý pán, který čaruje 
CHATBOT: Question 0: Aha, moudrý 
CHATBOT: Question 1: Aha, moudrý 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně zlý?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
povídali	povídat_:T	VpMP---XR-AA---
si	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X3----------
o	o-1	RR--6----------
matematice	matematika	NNFS6-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to matematika?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla matematika?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
teorie	teorie	NNFS1-----A----
grafů	graf	NNIP2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'matematika': teorie grafů 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to grafy?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly grafy?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
kombinatorické	kombinatorický	AAFP1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'graf': kombinatorické 
CHATBOT: Question 0: Byly hodně kombinatorické?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ano	ano	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'kombinatorický': ano 
CHATBOT: User sentence analysis:
bylo	být	VpNS---XR-AA---
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
CHATBOT: User sentence analysis:
Jak	jak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
máš	mít	VB-S---2P-AA---
?	?	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
kolik	kolik	C?--4----------
je	být	VB-S---3P-AA---
hodin	hodina_^(jednotka_času)	NNFP2-----A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co jsou to hodiny?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly hodiny?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
staré	stará-1_^(manželka)	NNFP1-----A----
s	s-1	RR--7----------
kukačkou	kukačka	NNFS7-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'hodina_^(jednotka_času)': staré s kukačkou 
CHATBOT: Question 0: Co je to kukačka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla kukačka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
to	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
zvířw	zvířw	NNMS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'kukačka': to je zvířw 
CHATBOT: User sentence analysis:
jak	jak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
máš	mít	VB-S---2P-AA---
?	?	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
nechceš	chtít	VB-S---2P-NA--2
už	už-1	Db-------------
spát	spát	Vf--------A----
CHATBOT: User sentence analysis:
jsi	být	VB-S---2P-AA---
zlý	zlý	AAMS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byl hodně zlý?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
byla	být	VpQW---XR-AA---
tam	tam	Db-------------
stará	starý-2_^(člověk,_věc)	AAFS1----1A----
ježibaba	ježibaba	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'zlý': byla tam stará ježibaba 
CHATBOT: Question 0: Aha, strašně zlá paní 
CHATBOT: Question 1: Aha, strašně zlá paní 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Byl	být	VpYS---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
velký	velký	AAMS1----1A----
honza	honza	NNMS1-----A----
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
ten	ten	PDYS1----------
měl	mít	VpYS---XR-AA---
hlad	hlad	NNIS4-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to hlad?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl hlad?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Velký	velký	AAIS1----1A----
hlad	hlad	NNIS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'hlad': Velký hlad 
CHATBOT: Question 0: Aha, velký hlad 
CHATBOT: Question 1: Aha, velký hlad 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Honza	Honza_;Y_^(^HN**Jan)	NNMS1-----A----
byl	být	VpYS---XR-AA---
strašně	strašně_^(*1ý)	Dg-------1A----
líný	líný	AAIS1----1A----
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
tak	tak-2	J^-------------
ho	on-1	PHZS4--3-------
maminka	maminka	NNFS1-----A----
poslal	poslat	VpYS---XR-AA---
do	do-1	RR--2----------
světa	svět	NNIS2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to svět?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl svět?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Všechno	všechen	PLNS1----------
kolem	kolem-1	RR--2----------
nás	já	PP-P2--1-------
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'svět': Všechno kolem vás. 
CHATBOT: User sentence analysis:
Tak	tak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
honza	honza	Db-------------
vydal	vydat-1_:W_^(emitovat:_cenné_papíry,_knihu,_zvuk,...)	VpYS---XR-AA---
do	do-1	RR--2----------
světa	svět	NNIS2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, všechno kolem vás. 
CHATBOT: Question 1: Aha, všechno kolem vás. 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Přešel	přejít	VpYS---XR-AA---
přes	přes-1	RR--4----------
sedmero	sedmero	NNNS4-----A----
hor	hora	NNFP2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co jsou to hory?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly hory?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Velké	velký	AAIP1----1A----
kopce	kopec	NNIP1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'hora': Velké kopce. 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to kopce?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly kopce?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Moooc	Moooc	Db-------------
velké	velký	AAFP1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'kopec': Moooc velké 
CHATBOT: User sentence analysis:
Když	když	J,-------------
přešel	přejít	VpYS---XR-AA---
sedmou	sedmý	CrFS4----------
horu	hora	NNFS4-----A----
,	,	Z:-------------
došel	dojít	VpYS---XR-AA---
k	k-1	RR--3----------
řece	řeka	NNFS3-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, žádna 
CHATBOT: Question 1: Aha, žádna 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
V	v-1	RR--6----------
řece	řeka	NNFS6-----A----
plavalo	plavat	VpNS---XR-AA---
mnoho	mnoho-1	Ca--1----------
ryb	ryba	NNFP2-----A----
CHATBOT: Question 0: Co jsou to ryby?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly ryby?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Sladkovodní	sladkovodní	AAIS1----1A----
,	,	Z:-------------
různých	různý	AAIP2----1A----
druhů	druh-1_^(typ)	NNIP2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'ryba': Sladkovodní, různých druhů. 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to druhy?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly druhy?
CHATBOT: Question 2: Byly hodně různé?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ano	ano	TT-------------
,	,	Z:-------------
každá	každý	AAFS1----1A----
ryba	ryba	NNFS1-----A----
byla	být	VpQW---XR-AA---
jedinečná	jedinečný	AAFS1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'různý': Ano, každá ryba byla jedinečná. 
CHATBOT: Question 0: Aha, sladkovodní, různých druhů. 
CHATBOT: Question 1: Aha, sladkovodní, různých druhů. 
CHATBOT: Question 2: Byla hodně jedinečná?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Jedna	jeden`1	ClFS1----------
z	z-1	RR--2----------
nich	on-1	P5XP2--3-------
byla	být	VpQW---XR-AA---
zlatá	zlatý_^(atribut;_z._řetízek,_poklad,...)	AAFS1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Byla hodně zlatá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
,	,	Z:-------------
jen	jen-1_^(pouze)	TT-------------
trochu	trochu	Db-------------
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'zlatý_^(atribut;_z._řetízek,_poklad,...)': Ne, jen trochu. 
CHATBOT: User sentence analysis:
Pokusil	pokusit_:W	VpYS---XR-AA---
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
ji	on-1	PPFS4--3-------
chytit	chytit_:W	Vf--------A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
bylo	být	VpNS---XR-AA---
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
CHATBOT: User sentence analysis:
il	il-99_:B_;S	NNXXX-----A---8
jadnou	jadnout	VB-P---3P-AA---
jeden	jeden`1	ClYS1----------
princ	princ	NNMS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to princ?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl princ?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
vysoký	vysoký	AAMS1----1A----
a	a-1	J^-------------
pohledný	pohledný	AAMS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'princ': byl vysoký a pohledný 
CHATBOT: Question 0: Byl hodně pohledný?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
středně	středně_^(*1í)	Dg-------1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pohledný': středně 
CHATBOT: User sentence analysis:
jednoho	jeden`1	ClZS2----------
dne	den_^(jednotka_času)	NNIS2-----A----
si	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X3----------
vyrazil	vyrazit_:W	VpYS---XR-AA---
na	na-1	RR--4----------
významný	významný	AAIS4----1A----
lov	lov	NNIS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to lov?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl lov?
CHATBOT: Question 2: Byl hodně významný?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
aho	aho	PKM-1----------
,	,	Z:-------------
byly	být	VpTP---XR-AA---
to	ten	PDNS1----------
jeho	jeho_^(přivlast.)	PSXXXZS3-------
18té	18tý	AAFP1----1A----
narozeniny	narozeniny	NNFP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'významný': aho, byly to jeho 18té narozeniny 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to narozeniny?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly narozeniny?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
to	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
když	když	J,-------------
uběhne	uběhnout_:W	VB-S---3P-AA---
celočíselný	celočíselný	AAIS4----1A----
počet	počet	NNIS4-----A----
let	rok	NNNP2-----A----
od	od-1	RR--2----------
chvíle	chvíle	NNFS2-----A----
,	,	Z:-------------
kdy	kdy	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
někdo	někdo	PZM-1----------
narodí	narodit_:W	VB-S---3P-AA---
CHATBOT: Remembering answer to 'narozeniny': to je když uběhne celočíselný počet let od chvíle, kdy se někdo narodí 
CHATBOT: Question 0: Co je to chvíle?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla chvíle?
CHATBOT: Question 2: Byl hodně celočíselný?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
důležitá	důležitý	AAFS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'chvíle': důležitá 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně důležitá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
hodně	hodně-2_^(nezlobivý)_(*3ý-2)	Dg-------1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'důležitý': hodně 
CHATBOT: User sentence analysis:
ale	ale	J^-------------
lov	lov	NNIS1-----A----
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
nepovedl	povést	VpYS---XR-NA---
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
princ	princ	NNMS1-----A----
přišel	přijít	VpYS---XR-AA---
o	o-1	RR--4----------
ruku	ruka	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to ruka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla ruka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
horní	horní-1_^(vrchní)	AAFS1----1A----
končetina	končetina	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'ruka': horní končetina 
CHATBOT: Question 0: Co je to končetina?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla končetina?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně horní?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
horní	horní-1_^(vrchní)	AAFS4----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'končetina': horní 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně horní?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ano	ano	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'horní-1_^(vrchní)': ano 
CHATBOT: User sentence analysis:
žil	žít	VpYS---XR-AA---
byl	být	VpYS---XR-AA---
jeden	jeden`1	ClYS1----------
michal	michal	NNIS1-----A----
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
měl	mít	VpYS---XR-AA---
mnoho	mnoho-1	Ca--4----------
dětí	dítě	NNFP2-----A----
CHATBOT: Question 0: Co jsou to děti?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly děti?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
dítě	dítě	NNNS1-----A----
je	být	VB-S---3P-AA---
malý	malý	AAMS1----1A----
člověk	člověk	NNMS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'dítě': dítě je malý člověk 
CHATBOT: Question 0: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Question 1: Aha, zvlášní 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně malý?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
co	co-1	PQ--1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
tak	tak-3	Db-------------
zvláštní	zvláštní	AANS1----1A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Bylo hodně zvláštní?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
hodě	hodit_:W	VmYS------A---4
zvláštní	zvláštní	AAFP4----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'zvláštní': hodě zvláštní 
CHATBOT: User sentence analysis:
ten	ten	PDYS1----------
michal	michal	NNIS1-----A----
mě	já	PH-S4--1-------
tedy	tedy-2	J^-------------
hodně	hodně-2_^(nezlobivý)_(*3ý-2)	Dg-------1A----
dětí	dítě	NNFP2-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, dítě je malý člověk 
CHATBOT: Question 1: Aha, dítě je malý člověk 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
správně	správně_^(podle_něj._měřítek;_př._chlap,_míra,...)_(*1ý)	Dg-------1A----
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
žil	žít	VpYS---XR-AA---
v	v-1	RR--6----------
malém	malý	AAIS6----1A----
domě	dům	NNIS6-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, deratizovaný dům 
CHATBOT: Question 1: Aha, deratizovaný dům 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně malý?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
tak	tak-3	Db-------------
přiměřeně	přiměřeně_^(*3it)	Dg-------1A----
pro	pro-1	RR--4----------
takovou	takový	PDFS4----------
rodinu	rodina	NNFS4-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'malý': tak přiměřeně pro takovou rodinu 
CHATBOT: Question 0: Co je to rodina?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla rodina?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
máma	máma	NNFS1-----A----
,	,	Z:-------------
táta	táta	NNMS1-----A----
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
děti	dítě	NNFP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'rodina': máma, táta, a děti 
CHATBOT: Question 0: Aha, dítě je malý člověk 
CHATBOT: Question 1: Aha, dítě je malý člověk 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
michal	michal	NNMS1-----A----
měl	mít	VpYS---XR-AA---
hodnou	hodný-1_^(být_hoden)	AAFS4----1A----
manželku	manželka_^(*2)	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to manželka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla manželka?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně hodná?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
jednak	jednak	J^-------------
hodná	hodný-2_^(nezlobivý)	AAFS1----1A----
,	,	Z:-------------
ale	ale	J^-------------
taky	taky	Db-------------
velmi	velmi	Db-------------
pracovitá	pracovitý	AAFS1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'manželka_^(*2)': jednak hodná, ale taky velmi pracovitá 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně pracovitá?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
VELMI	velmi	Db-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'pracovitý': VELMI 
CHATBOT: User sentence analysis:
ale	ale	J^-------------
jednou	jednou-2	Db-------------
je	on-1_^(oni/ono)	PPXP4--3-------
postihla	postihnout_:W	VpQW---XR-AA--1
pohroma	pohroma	NNFS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to pohroma?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla pohroma?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
pohroma	pohroma	NNFS1-----A----
je	být	VB-S---3P-AA---
velmi	velmi	Db-------------
smutná	smutný	AAFS1----1A----
událost	událost_,a_^(*3ý)	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pohroma': pohroma je velmi smutná událost 
CHATBOT: Question 0: Co je to událost?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla událost?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně smutná?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
událost	událost_,a_^(*3ý)	NNFS1-----A----
je	být	VB-S---3P-AA---
soubor	soubor	NNIS1-----A----
akcí	akce	NNFP2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'událost_,a_^(*3ý)': událost je soubor akcí 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to akce?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly akce?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
nešťastné	šťastný	AANS1----1N----
CHATBOT: Remembering answer to 'akce': nešťastné 
CHATBOT: Question 0: Bylo hodně nešťastné?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
hodně	hodně-2_^(nezlobivý)_(*3ý-2)	Dg-------1A----
nešťastné	šťastný	AANS1----1N----
CHATBOT: Remembering answer to 'šťastný': hodně nešťastné 
CHATBOT: User sentence analysis:
na	na-1	RR--4----------
michala	michal	NNMS4-----A----
a	a-1	J^-------------
jeho	jeho_^(přivlast.)	PSXXXZS3-------
ženušku	ženuška	NNFS4-----A----
přišly	přijít	VpTP---XR-AA---
daně	daň_^(peněžní/naturální_dávka)	NNFP1-----A----
CHATBOT: Question 0: Co jsou to daně?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly daně?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
poplatky	poplatek	NNIP1-----A----
státu	stát-1_^(státní_útvar)	NNIS2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'daň_^(peněžní/naturální_dávka)': poplatky státu 
CHATBOT: Question 0: Co je to stát?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl stát?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
administratiní	administratiní	AAFS1----1A----
jednotka	jednotka	NNFS1-----A----
spravující	spravující_^(*5ovat)	AGFS1-----A----
území	území	NNNS4-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'stát-1_^(státní_útvar)': administratiní jednotka spravující území 
CHATBOT: Question 0: Co je to území?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo území?
CHATBOT: Question 2: Byla hodně spravující?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
podle	podle-2	RR--2----------
výšky	výška	NNFS2-----A----
daní	daň_^(peněžní/naturální_dávka)	NNFP2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'spravující_^(*5ovat)': podle výšky daní 
CHATBOT: Question 0: Aha, poplatky státu 
CHATBOT: Question 1: Aha, poplatky státu 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
svět	svět	NNIS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, všechno kolem vás. 
CHATBOT: Question 1: Aha, všechno kolem vás. 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ahoj	Ahoj-1_;R_^(časopis)	NNIS1-----A----
,	,	Z:-------------
chtěl	chtít	VpYS---XR-AA---
bys	být	Vc-S---2-------
slyšet	slyšet	Vf--------A----
pohádku	pohádka	NNFS4-----A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to pohádka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla pohádka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Je	být	VB-S---3P-AA---
to	ten	PDNS1----------
zajímavý	zajímavý	AAIS1----1A----
příběh	příběh	NNIS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'pohádka': Je to zajímavý příběh. 
CHATBOT: Question 0: Co je to příběh?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl příběh?
CHATBOT: Question 2: Byl hodně zajímavý?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
Moc	moc-3_^(velmi,_ve_spojení_s_adj.,_př._moc_hezká)	Db-------------
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'zajímavý': Moc. 
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
holčička	holčička	NNFS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to holčička?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla holčička?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Člověk	člověk	NNMS1-----A----
ženského	ženský	AANS2----1A----
pohlaví	pohlaví	NNNS2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'holčička': Člověk ženského pohlaví. 
CHATBOT: Question 0: Co je to pohlaví?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo pohlaví?
CHATBOT: Question 2: Bylo hodně ženské?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
ženské	ženská_^(osoba)	NNFP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'pohlaví': ženské 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to ženské?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly ženské?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
zlo	zlo	NNNS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'ženská_^(osoba)': zlo 
CHATBOT: Question 0: Co je to zlo?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo zlo?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
veliké	veliký	AAFP1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'zlo': veliké. 
CHATBOT: Question 0: Byly hodně veliké?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ano	ano	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'veliký': ano 
CHATBOT: User sentence analysis:
Jmenovala	jmenovat_:T_:W	VpQW---XR-AA---
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
Karkulka	Karkulka_;S	NNFS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to Karkulka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla Karkulka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Holčička	holčička	NNFS1-----A----
s	s-1	RR--7----------
červeným	červený-1_;o	AAIS7----1A----
čepečkem	čepeček	NNIS7-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'Karkulka_;S': Holčička s červeným čepečkem. 
CHATBOT: Question 0: Co je to čepeček?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl čepeček?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Červený	Červený_;S	NNMS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'čepeček': Červený. 
CHATBOT: Question 0: Co je to Červený?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl Červený?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
RGB	RGB-1_:B_,t_^(směšovací_model_barev_red-green-blue)	NNIXX-----A---8
(	(	Z:-------------
255,0,0	255,0,0	C=-------------
)	)	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'Červený_;S': RGB(255,0,0) 
CHATBOT: User sentence analysis:
byl	být	VpYS---XR-AA---
červený	červený-1_;o	AAMS1----1A----
CHATBOT: User sentence analysis:
Ta	ten	PDFS1----------
šla	jít	VpQW---XR-AA---
k	k-1	RR--3----------
babičce	babička	NNFS3-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to babička?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla babička?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Matka	matka	NNFS1-----A----
jednoho	jeden`1	ClZS2----------
y	y-3_^(označení_pomocí_písmene)	NNNXX-----A----
rodičů	rodič	NNMP2-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'babička': Matka jednoho y rodičů 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to rodiče?
CHATBOT: Question 1: Jací to byli rodiče?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Hodní	Hodný_;S	NNMP1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'rodič': Hodní 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to Hodní?
CHATBOT: Question 1: Jací to byli Hodní?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Bzli	Bznout	VpMP---XR-AA---
to	ten	PDNS4----------
dobří	dobrý	AAMP1----1A----
rodiče	rodič	NNMP1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'Hodný_;S': Bzli to dobří rodiče. 
CHATBOT: Question 0: Aha, hodní 
CHATBOT: Question 1: Aha, hodní 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Karkulka	Karkulka_;S	NNFS1-----A----
šla	jít	VpQW---XR-AA---
k	k-1	RR--3----------
babičce	babička	NNFS3-----A----
s	s-1	RR--7----------
košíčkem	košíček	NNIS7-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to košíček?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl košíček?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Byl	být	VpYS---XR-AA---
to	ten	PDNS1----------
proutěný	proutěný	AAIS1----1A----
košíček	košíček	NNIS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'košíček': Byl to proutěný košíček. 
CHATBOT: Question 0: Aha, byl to proutěný košíček. 
CHATBOT: Question 1: Aha, byl to proutěný košíček. 
CHATBOT: Question 2: Byl hodně proutěný?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Nesla	nést	VpQW---XR-AA---
v	v-1	RR--6----------
něm	on-1	P5ZS6--3-------
bábovku	bábovka	NNFS4-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to bábovka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla bábovka?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
kakaová	kakaový	AAFS1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'bábovka': Byla kakaová. 
CHATBOT: Question 0: Byla hodně kakaová?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Moc	moc-3_^(velmi,_ve_spojení_s_adj.,_př._moc_hezká)	Db-------------
kakaová	kakaový	AAFS1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'kakaový': Moc kakaová. 
CHATBOT: User sentence analysis:
Maminka	maminka	NNFS1-----A----
Karkulce	Karkulka_;S	NNFS3-----A----
řekla	říci	VpQW---XR-AA---
,	,	Z:-------------
aby	aby	J,-------------
nechodila	chodit_:T	VpQW---XR-NA---
lesem	les	NNIS7-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Question 1: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Šel	jít	VpYS---XR-AA---
pes	pes_^(zvíře)	NNMS1-----A----
do	do-1	RR--2----------
lesa	les	NNIS2-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Question 1: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
potkal	potkat_:W	VpYS---XR-AA---
kostku	kostka	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to kostka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla kostka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
to	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
hranatá	hranatý	AAFS1----1A----
věc	věc	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'kostka': to je hranatá věc 
CHATBOT: Question 0: Aha, máš psa 
CHATBOT: Question 1: Aha, máš psa 
CHATBOT: Question 2: Byla hodně hranatá?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
jo	jo_,h	TT-------------
,	,	Z:-------------
ale	ale	J^-------------
měla	mít	VpQW---XR-AA---
zaoblené	zaoblený_^(*3it)	AAIP4----1A----
rohy	roh	NNIP4-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'hranatý': jo, ale měla zaoblené rohy 
CHATBOT: Question 0: Co jsou to rohy?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly rohy?
CHATBOT: Question 2: Byly hodně zaoblené?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
zaoblené	zaoblený_^(*3it)	AAFP1----1A----
CHATBOT: Remembering answer to 'roh': zaoblené 
CHATBOT: Question 0: Byly hodně zaoblené?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
jo	jo_,h	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'zaoblený_^(*3it)': jo 
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
kostka	kostka	NNFS1-----A----
řekla	říci	VpQW---XR-AA---
CHATBOT: Question 0: Aha, to je hranatá věc 
CHATBOT: Question 1: Aha, to je hranatá věc 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ty	ten	PDFP4----------
jsi	být	VB-S---2P-AA---
pes	pes_^(zvíře)	NNMS1-----A----
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, velký 
CHATBOT: Question 1: Aha, velký 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
pes	pes_^(zvíře)	NNMS1-----A----
řek	řeka	NNFP2-----A----
,	,	Z:-------------
že	že-1	J,-------------
jo	jo_,h	TT-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, žádna 
CHATBOT: Question 1: Aha, žádna 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Jak	jak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
máš	mít	VB-S---2P-AA---
?	?	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:

CHATBOT: User sentence analysis:
Karkulka	Karkulka_;S	NNFS1-----A----
šla	jít	VpQW---XR-AA---
do	do-1	RR--2----------
lesa	les	NNIS2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Question 1: Aha, tmavé místo venku 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Karkulka	Karkulka_;S	NNFS1-----A----
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
přihlásila	přihlásit_:W	VpQW---XR-AA---
na	na-1	RR--4----------
matfyz	matfyz_;K_,l	NNIS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to matfyz?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl matfyz?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
nechceš	chtít	VB-S---2P-NA--2
vědět	vědět	Vf--------A----
CHATBOT: Remembering answer to 'matfyz_;K_,l': nechci vědět 
CHATBOT: User sentence analysis:
Karkulka	Karkulka_;S	NNFS1-----A----
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
přihlásila	přihlásit_:W	VpQW---XR-AA---
na	na-1	RR--4----------
matfyz	matfyz_;K_,l	NNIS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, nechci vědět 
CHATBOT: Question 1: Aha, nechci vědět 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ahoj	ahoj	TT-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
bab	baba	NNFP2-----A----
CHATBOT: Question 0: Co jsou to baby?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly baby?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
jenom	jenom_^(pouze)	TT-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
CHATBOT: Remembering answer to 'baba': jenom jedna 
CHATBOT: User sentence analysis:
Ahoj	Ahoj-1_;R_^(časopis)	NNIS1-----A----
,	,	Z:-------------
jak	jak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
máš	mít	VB-S---2P-AA---
?	?	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to Ahoj?
CHATBOT: Question 1: Jaký to byl Ahoj?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
,	,	Z:-------------
ptám	ptát	VB-S---1P-AA---
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
tě	ty	PH-S2--2-------
,	,	Z:-------------
jak	jak-3	Db-------------
se	se_^(zvr._zájmeno/částice)	P7-X4----------
ti	ty	PH-S3--2-------
vede	vést-1	VB-S---3P-AA---
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'Ahoj-1_;R_^(časopis)': Ne, ptáš se mě, jak se mi vede. 
CHATBOT: User sentence analysis:
Bylo	být	VpNS---XR-AA---
nebylo	být	VpNS---XR-NA---
...	...	Z:-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
Na	na-1	RR--6----------
jednom	jeden`1	ClZS6----------
definičním	definiční	AAIS6----1A----
oboru	obor_^(lidské_činnosti)	NNIS6-----A----
žily	žít	VpTP---XR-AA---
funkce	funkce	NNFP1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co jsou to funkce?
CHATBOT: Question 1: Jaké to byly funkce?
CHATBOT: Question 2: Byl hodně definiční?
CHATBOT: Choosing question 2.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ne	ne	TT-------------
,	,	Z:-------------
byl	být	VpYS---XR-AA---
takový	takový	PDYS1----------
běžný	běžný	AAIS1----1A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'definiční': Ne, byl takový běžný. 
CHATBOT: Question 0: Byl hodně běžný?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
jo	jo_,h	TT-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'běžný': jo 
CHATBOT: User sentence analysis:
Byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
liška	liška	NNFS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Question 0: Co je to liška?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla liška?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
To	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
zrzavé	zrzavý	AANS1----1A----
zvíře	zvíře	NNNS1-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'liška': To je zrzavé zvíře. 
CHATBOT: Question 0: Co je to zvíře?
CHATBOT: Question 1: Jaké to bylo zvíře?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
liška	liška	NNFS1-----A----
CHATBOT: Remembering answer to 'zvíře': liška 
CHATBOT: Question 0: Aha, to je zrzavé zvíře. 
CHATBOT: Question 1: Aha, to je zrzavé zvíře. 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ahoh	ahoh	Db-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
ahoj	ahoj	TT-------------
CHATBOT: User sentence analysis:
byla	být	VpQW---XR-AA---
jednou	jednou-2	Db-------------
jedna	jeden`1	ClFS1----------
babička	babička	NNFS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, matka jednoho y rodičů 
CHATBOT: Question 1: Aha, matka jednoho y rodičů 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
ano	ano	TT-------------
,	,	Z:-------------
a	a-1	J^-------------
ta	ten	PDFS1----------
vychovávala	vychovávat_:T_^(*4at)	VpQW---XR-AA---
vnučku	vnučka_^(^FM*3k)	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Co je to vnučka?
CHATBOT: Question 1: Jaká to byla vnučka?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
to	ten	PDNS1----------
je	být	VB-S---3P-AA---
dcera	dcera	NNFS1-----A----
její	jeho_^(přivlast.)	PSFSXFS3-------
dcery	dcera	NNFS2-----A----
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'vnučka_^(^FM*3k)': to je dcera její dcery. 
CHATBOT: Question 0: Aha, děti, holky nějakého páru 
CHATBOT: Question 1: Aha, děti, holky nějakého páru 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
ta	ten	PDFS1----------
vnučka	vnučka_^(^FM*3k)	NNFS1-----A----
byla	být	VpQW---XR-AA---
nemocná	nemocný-2_^(vlastnost)	AAFS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Aha, to je dcera její dcery. 
CHATBOT: Question 1: Aha, to je dcera její dcery. 
CHATBOT: Question 2: Byla hodně nemocná?
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
byla	být	VpQW---XR-AA---
smutná	smutný	AAFS1----1A----
CHATBOT: Question 0: Byla hodně smutná?
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
hodně	hodně-2_^(nezlobivý)_(*3ý-2)	Dg-------1A----
moc	moc-3_^(velmi,_ve_spojení_s_adj.,_př._moc_hezká)	Db-------------
.	.	Z:-------------
CHATBOT: Remembering answer to 'smutný': hodně moc. 
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
chtěla	chtít	VpQW---XR-AA---
,	,	Z:-------------
aby	aby	J,-------------
jí	on-1_^(ona)	PPFS3--3-------
babička	babička	NNFS1-----A----
řekla	říci	VpQW---XR-AA---
pohádku	pohádka	NNFS4-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, je to zajímavý příběh. 
CHATBOT: Question 1: Aha, je to zajímavý příběh. 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
ale	ale	J^-------------
babička	babička	NNFS1-----A----
nechtěla	chtít	VpQW---XR-NA---
CHATBOT: Question 0: Aha, matka jednoho y rodičů 
CHATBOT: Question 1: Aha, matka jednoho y rodičů 
CHATBOT: Choosing question 1.
CHATBOT: User sentence analysis:
a	a-1	J^-------------
tak	tak-3	Db-------------
holčička	holčička	NNFS1-----A----
plakala	plakat	VpQW---XR-AA---
CHATBOT: Question 0: Aha, člověk ženského pohlaví. 
CHATBOT: Question 1: Aha, člověk ženského pohlaví. 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
Ahoj	Ahoj-1_;R_^(časopis)	NNIS1-----A----
CHATBOT: Question 0: Aha, ne, ptáš se mě, jak se mi vede. 
CHATBOT: Question 1: Aha, ne, ptáš se mě, jak se mi vede. 
CHATBOT: Choosing question 0.
CHATBOT: User sentence analysis:
konec	konec	NNIS1-----A----