PDT-Vallex Acknowledgments of Financial Support (for all versions)

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, LM2015071: LINDAT/CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, LM2018101: LINDAT/CLARIAH-CZ: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781: LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity
  • Grantová agentura České republiky, GA17-07313S: Contextually-based synonymy and valency of verbs in a bilingual setting