Publications about PDT-Vallex

Hajič Jan, Panevová Jarmila, Urešová Zdeňka, Bémová Alevtina, Kolářová Veronika, Pajas Petr: PDT-VALLEX: Creating a Large-coverage Valency Lexicon for Treebank Annotation. In: Proceedings of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Copyright © Vaxjo University Press, Vaxjo, Sweden, ISBN 91-7636-394-5, ISSN 1651-0267, pp. 57--68, Nov 2003

Urešová Zdeňka, Pajas Petr: Diatheses in the Czech Valency Lexicon PDT-Vallex. In: Slovko 2009, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, Copyright © Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-7399-875-2, pp. 358-376, 2009

Urešová Zdeňka: PDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej, Copyright © Veda, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-224-1107-3, pp. 278-286, 2010

Urešová Zdeňka: Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex). Copyright © Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha, Czechia, ISBN 978-80-904571-1-9, 375 pp., Dec 2011

Urešová Zdeňka: Building the PDT-VALLEX valency lexicon. In: Proceedings of the fifth Corpus Linguistics Conference, Copyright © University of Liverpool, Liverpool, UK, pp. 1-18, 2012

Urešová Zdeňka, Štěpánek Jan, Hajič Jan, Panevová Jarmila, Mikulová Marie: PDT-Vallex: Czech Valency lexicon linked to treebanks. Data/software, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, http://lindat.mff.cuni.cz/services/PDT-Vallex/, Feb 2014

Kolářová Veronika: Valence vybraných typů deverbativních substantiv ve valenčním slovníku PDT-Vallex. Technical report no. 2014/TR-2014-56, Copyright © ÚFAL MFF UK, ISSN 1214-5521, 34 pp., Dec 2014

Droganova Kira, Fučíková Eva, Vernerová Anna: An interface between the Czech valency lexicon PDT-Vallex and corpus manager KonText.Brno, Czech Republic, Sep 2018