Komiksová soutěž CVHM

Od roku 2011 pořádá Centrum vizuální historie Malach každoroční soutěž pro mladé autory komiksů. Studenti střední a základních škol dostávají příležitost zasílat svá díla založená na shlédnutí online dostupných interview s přeživšími holokaust ze sbírky Archivu vizuální historie USC SF či USHMM. Použitá technika, formát a délka jsou ponechány zcela na uvážení a preferencích samotných účastníků. Tři nejlepší v každé kategorii jsou následně odměněni a jejich díla jsou vystavena online stejně jako fyzicky v galerii na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

Komiksová soutěž

Interview v češtině ke zpracování v komiksové soutěži jsou k nalezení zde: 

Archiv vizuální historie USC SF

https://vhaonline.usc.edu/ : nutná jednoduchá a bezplatná registrace

Pro zachování rozmanitosti osudů přeživších 2. světovou válku doporučujeme rozhovory:

Alena Hajkova - https://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=33522&returnIndex=0

Eduard Holomek - https://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=21736&returnIndex=0

Alfred Fuchs - https://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=44013&returnIndex=0

Adolfina Sovova - https://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=16535&returnIndex=0

United States Holocaust Memorial Museum (USHHM)

https://collections.ushmm.org/search/?f%5Bf_testimony%5D%5B%5D=avinterviews&q=Adam+Hradilek&search_field=all_fields

IWitness USC SF

krátké úryvky rozhovorů v češtině dostupné po vybrání jazykového filtru: https://iwitness.usc.edu/watch?searching=false&theme=141&clip=686&entry=...

 

Zadání:

Vytvořte komiks či jiné vizuální dílo na základě nahrávek s pamětníky 2. světové války,

které se nachází v Archivu USC Shoah Foundation a USHMM. Informace o přístupu k archivům naleznete na stránkách CVH Malach (https://ufal.mff.cuni.cz/malach) v sekci

"Komiksová soutěž". Další interview je možno zhlédnout přímo v CVH Malach.

Nedoporučujeme zachycovat komiksem celý životní osud pamětníka, ale vybrat z jeho vyprávění kratší ucelenou epizodu, historku, příběh…

 

Pravidla:

• dílo může být vytvořeno jakoukoli výtvarnou či vizuální technikou

(kresba, malba, grafika, koláž, fotografie, animace, film či jejich kombinace),

• komiks či dílo nesmí fyzickým rozsahem přesahovat 1 stranu libovolného formátu,

• do soutěže budou přijaty nejvýše 3 práce od téhož autora/autorky,

• každý soutěžní komiks musí být opatřen jménem autora/autorky spolu s názvem a   adresou školy, kterou navštěvuje,

• uzávěrka soutěže je 8. ledna 2024,

• o výsledcích soutěže rozhodne porota do 12. ledna 2024,

slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen pro autory vítězných prací proběhne v rámci 14. výročí Centra vizuální historie Malach konaného 22. ledna 2024 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

 

Soutěžní díla posílejte poštou na adresu:

CVH Malach (MFF UK), Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1

nebo elektronicky e-mailem na: malach@ufal.mff.cuni.cz  

 

Vítězné práce 2022/23 (klikněte pro zvětšení)

Starší žáci a studenti

1. místo Martina Zbranková (Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov) 2. místo Josef Kýval (Gymnázium Hranice)

 

2. místo Jan Lopour  3. místo Ivana Macková (Stredná odborná škola pedagogická Bratislava)

Mladší žáci

1. místo Barbora Bejblíková (Gymnázium Vysoké Mýto) 2. místo Barbora Dvořáková (Gymnázium Vysoké Mýto)

 

2. místo Terezie Konečná (Gymnázium Vysoké Mýto) 3. místo Darja Leníčková (Gymnázium Vysoké Mýto)

 

Vítězné práce 2021/22 (klikněte pro zvětšení)

1. místo Jolana Chládková (Gymnázium Vysoké Mýto)

2. místo Martina Knotková (Základní škola při Léčebně dr. L. Filipa, Poděbrady)

 

3. místo Barbora Ellen Kučerová (Gymnázium Vysoké Mýto)

3. místo  Ester Matoušková (Gymnázium Vysoké Mýto)

Vítězné práce 2020/21 (klikněte pro zvětšení)

Starší žáci a studenti

1. místo Martin Mütsch (Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové) 2. místo Amálie Kmoníčková (Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové)

3. místo Zuzana Šejnohová (SUPŠ Sv. Anežky Český Krumlov)

Mladší žáci

1. místo Veronika Hermannová (2. ZŠ Dobříš) 2. místo Karla Říhová (Gymnázium Vysoké Mýto) 3. místo Adéla Horáková (Gymnázium Vysoké Mýto)

Vítězné práce 2018/2019 (klikněte pro zvětšení)

Starší žáci a studenti

1. místo Mária Kalivodová (SOŠ pedagogická, Modra, SR)

2. místo Lucie Travničková (SOŠ a SOU technické Třemošnice)

2. místo Alexandra Sütteová (SOŠ pedagogická, Modra, SR)

3. místo Brigita Štefanová (Střední umělecko-průmyslová škola sklářská, Železný Brod)

 

 

Mladší žáci

1. místo Elen Shánělová (Gymnázium Vysoké Mýto)

2. místo Vojtěch Holas (ZŠ Hořičky)

3. místo Pavla Šindelková (Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n.K.)

3. místo Ondřej Steinbauer (Gymnázium Postupická, Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky předchozích ročníků nalaznete v naší fotogalerii.