Kateřina Veselovská – Publications & Talks

2016

 • Veselovská Kateřina, Tamchyna Aleš: Combining Hand-Crafted Rules and Machine Learning Methods in Opinion Target Identification. In: Proceedings of FLAIRS, AAAI Press, Palo Alto, California, USA, ISBN 978-1-57735-756-8, 2016.
 • Tamchyna Aleš, Veselovská Kateřina: Recurrent Neural Networks for Sentence Classification. In: Proceedings of the 2016 NAACL: International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval), ACL, ISBN 978-1-941643-95-2, pp. 367-371, 2016. [pdf]
 • Přikrylová Katrin, Kuboň Vladislav, Veselovská KateřinaThe Role of Conjunctions in Adjective Polarity Analysis in Czech. In: Computación y Sistemas, Vol. 20, No. 3, Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, ISSN 1405-5546, pp. 377-386, 2016. [pdf]
 • Přikrylová Katrin, Kuboň Vladislav, Veselovská Kateřina: Logical vs. Natural Language Conjunctions in Czech: A Comparative Study. In: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016), ISBN 978-1537016740, ISSN 1613-0073, pp. 68-73, 2016. [pdf]
 • Veselovská KateřinaMachine Learning Approaches to Sentiment Analysis. Talk, Machine Learning Prague, Prague, Czech Republic, 2016.
 • Veselovská KateřinaUsing Universal Dependencies for Cross-linguistic Comparison of Syntactic Features in Evaluative Structures. Contributed talk, Olomouc Linguistic Colloquium, Olomouc, 2016.
 • Veselovská KateřinaUmělá inteligence s názorem: objektivita v počítačové lingvistice. Talk, Konference Kritické myšlení a objektivita, Prague, 2016.
 • Veselovská KateřinaAnalýza sentimentu textu. Talk, Machine Learning Meetup, Prague, 2016.
 • Veselovská KateřinaAutomatický sentiment aneb Kam spěje svět. Talk, Devel.cz, Prague, 2016.
 • Veselovská KateřinaJak spočítat emoce v jazyce. Talk, Creative Morning Prague, Prague, 2016.
 • Veselovská KateřinaPočítačové zpracování emocí v textu. Talk, Blok expertů, Brno, 2016.
 • Veselovská KateřinaPostojová modalita a možnosti automatické extrakce emocionality z psaného textu. Talk, Ústav jazyků a komunikace neslyšících - páteční přednášky pro veřejnost, Prague, 2016.
 • Veselovská KateřinaVyjadřování emocí v češtině a možnosti extrakce emocionality z psaného textu. Talk, Kruh přátel českého jazyka, Prague, 2016.

2015

 • Veselovská KateřinaOn the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech. Ph.D. thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, 190 pp., 2015. [pdf]
 • Tamchyna Aleš, Fiala Ondřej, Veselovská Kateřina: Czech Aspect-Based Sentiment Analysis: A New Dataset and Preliminary Results. In: Proceedings of the 15th conference ITAT 2015: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2015), Copyright © CreateSpace Independent Publishing Platform, Praha, Czechia, ISBN 978-1515120650, pp. 95-99, 2015. [pdf]
 • Franky, Bojar Ondřej, Veselovská KateřinaResources for Indonesian Sentiment Analysis. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 103, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, ISSN 0032-6585, pp. 21-41, 2015. [pdf]
 • Veselovská KateřinaVyjadřování emocí v češtině: lingvistická analýza a praktické aplikace. Talk, Seminar of formal linguistic, Prague, Czech Republic, 2015.

   

2014

 • Veselovská Kateřina, Tamchyna Aleš: ÚFAL: Using Hand-crafted Rules in Aspect Based Sentiment Analysis on Parsed Data. In: Proceedings of the Eighth International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), Copyright © Dublin City University, Dublin, Ireland, ISBN 978-1-937284-96-1, pp. 694-698, 2014. [pdf]
 • Veselovská Kateřina, Hajič, jr. Jan, Šindlerová Jana: Subjectivity Lexicon for Czech: Implementation and Improvements. In: Journal for Language Technology and Computational Linguistics, Vol. 29, No. 1, Copyright © German Society for Computational Linguistics and Language Technology , Berlin, ISSN 2190-6858, pp. 47-61, August 2014. [pdf]
 • Veselovská Kateřina, Šindlerová Jana: Patterns of Evaluative Meaning: The Case of Opinion Target. Copyright © Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic, June 2014.
 • Veselovská Kateřina: Fear and Trembling: Annotating Emotions in Czech Holocaust Testimonies. In: Proceedings of the 5th International Workshop on Emotion, Social Signals, Sentiment & Linked Open Data, Copyright © ELRA, Reykjavík, Iceland, pp. 41-45, 2014. [pdf]
 • Veselovská Kateřina, Mašek Jan, Kuboň Vladislav: Sentiment Detection and Annotation in a Treebank. In proceedings of FLAIRS, 2014.
 • Veselovská Kateřina, Čech Radek: Opinion Target Identification Using Thematic Concentration of the Text. Contributed talk, QUALICO 2014, Olomouc, Czech Republic, May 2014.
 • Veselovská Kateřina: @#%$!!: Vulgarismy v současné online komunikaci. Contributed talk, XV. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, Czech Republic, May 2014.
 • Šindlerová Jana, Veselovská Kateřina: Emoce v jazyce. Workshop, Lingvistika Praha 2014, Prague, Czech Republic, April 2014.
 • Veselovská Kateřina: On Linguistic Structure of Evaluative Meaning. In: Language Use and Linguistic Structure, Copyright © Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czechia, ISBN 978-80-244-4060-6, pp. 269-277, 2014. [pdf]
 • Veselovská Kateřina: Postojová analýza v češtině – současný stav a výhledy. Talk, Cyklus přednášek Komplexní analýza komunikačního procesu a textu, Olomouc, Czech Republic, March 2014.

2013

 • Veselovská, Kateřina, Bojar, Ondřej: Czech SubLex 1.0. Data/Software, ÚFAL MFF UK, http://ufal.mff.cuni.cz/seance, 2013.
 • Veselovská, Kateřina: Czech Subjectivity Lexicon: A Lexical Resource for Czech Polarity Classification. In Proceedings of SLOVKO, 7th International Conference of NLP, Corpus Linguistics and E-Learning. RAM-Verlag, Lüdenscheid, Germany, ISBN 978-3-942303-18-17, pp. 279-284, 2013. [pdf]
 • Veselovská Kateřina, Hajič, jr. Jan: Why Words Alone Are Not Enough: Error Analysis of Lexicon-based Polarity Classifier for Czech. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Nagoya, Japan, ISBN 978-4-9907348-0-0, pp. 1-5, 2013. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina, Hajič, jr. Jan, Šindlerová, Jana: Subjectivity Lexicon for Czech: Implementation and Improvements. Contributed talk, workshop on Practise and Theory of Opinion Mining and Sentiment Analysis, Darmstadt, Germany, September 2013.
 • Hajič, jr. Jan, Veselovská, Kateřina: Developing Sentiment Annotator in UIMA – the Unstructured Management Architecture for Data Mining Applications. In: ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory (Workshops, Posters, and Tutorials), Donovaly, Slovakia, ISBN 978-1490952086, pp. 5-10, 2013. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina: Využití korpusu InterCorp při vytváření ručních pravidel pro automatickou detekci pleonastického it a jeho českých ekvivalentů v závislostních datech. Contributed talk, Workshop InterCorp, Prague, Czech Republic, September 2013.
 • Šindlerová, Jana, Veselovská, Kateřina: Building a Corpus of Evaluative Sentences in Multiple Domains. In Corpus Linguistics 2013 - Abstract Book, Lancaster: UCREL, pp. 273-275. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina, Šindlerová, Jana: Modelling evaluative Meaning in Czech. Contributed talk, Evaluative Language and Corpus Linguistics Workshop, Corpus Linguistics Conference 2013, Lancaster, United Kingdom, July 2013.
 • Veselovská, Kateřina: Jazyk emocí - emoce v jazyce. Contributed talk, BarCamp na téma Čeština dnes aneb Má to cenu, Sobotka, Czech Republic, July 2013.
 • Veselovská, Kateřina: On Linguistic Structure of Evaluative Meaning. Contributed talk, Olomouc Linguistics Colloquium, Olomouc, Czech Republic, June 2013.
 • Veselovská, Kateřina: Postojová analýza ve forenzní lingvistice a stylometrii. Contributed talk, XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, Czech Republic, May 2013.
 • Veselovská, Kateřina: Textové jevy v lingvistických aplikacích. Workshop, Konference Lingvistika Praha 2013, Prague, Czech Republic, April 2013.

2012

 • Veselovská, Kateřina: Automatic polarity classification systems for Czech. Talk, FEAST (Forum Entwicklung und Anwendung von Sprach-Technologien), Universität des Saarlandes, Department of Computational Linguistics and Phonetics, Saarbrücken, Germany, 2012.
 • Veselovská, Kateřina: K morfologické kategorizaci českých evaluativních výrazů. Contributed talk, Grammar and Corpora: 4th International Conference, Prague, Czech republic, 2012.
 • Veselovská, Kateřina: Automatická detekce hodnocení v textu: nástroje a data. Talk, Malostranská IT setkání, Prague, Czech Republic, 2012.
 • Veselovská, Kateřina; Hajič jr., Jan; Šindlerová, Jana: Creating Annotated Resources for Polarity Classification in Czech. In: Proceedings of the 11th Conference on Natural Language Processing, Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Artificial Intelligende (ÖGAI), Vienna, Austria, ISBN 3-85027-005-X, 2012. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina: Subjective Frames: A Possible Extension of CxG Structures. To appear in: Proceedings of the 7th International Conference on Constructuion Grammar, Seoul, South Korea, August 2012.
 • Veselovská, Kateřina: Sentence-Level Sentiment Analysis in Czech. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Copyright © ACM , New York, NY, USA, ISBN 978-1-4503-0915-8, 2012. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina; Nguy, Giang Linh; Michal Novák: Using Czech-English Parallel Corpora in Automatic Identification of It. Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Istanbul, Turkey, 2012. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina: Paralelní závislostní korpusy - the low hanging fruit? Contributed talk, XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, Czech Republic, May 2012.
 • Veselovská, Kateřina: Between Good & Evil: Sentence-Level Sentiment Analysis in Czech. Seminar of formal linguistics, Prague, April 2012.
 • Veselovská, Kateřina: Annotating Sentence-Level Polarity in Czech. Contributed talk, 4th Junior Research Meeting in Applied Linguistics, Antwerpen, Belgium, March 2012.
 • Veselovská, Kateřina: A Corpus-based Study of the Constituent Negation in Czech. Accepted for publication in: Proceedings of the fifth Corpus Linguistics Conference, Copyright © University of Liverpool, Liverpool, UK, pp. 1-20, 2012.

2011

 • Veselovská, Kateřina: Členská negace a způsoby jejího vyjadřování v datech ČNK a PDT2.0. In: V. Petkevič a A. Rosen (eds.): Korpusová lingvistika Praha 2011: Gramatika a značkování korpusů, Praha: Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Veselovská, Kateřina: A Constructional Analysis of the Constituent Negation in Czech. In: SLS 2011: The 6th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society - Book of Abstracts. Aix-en-Provence, France, 2011.
 • Veselovská, Kateřina: Sentence-Level Polarity Detection in a Computer Corpus. In: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I, Copyright © Matfyzpress, Praha, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-184-2, pp. 167-170, 2011. [pdf]
 • Veselovská, Kateřina: GG, FGP, CxG - srovnání metodik (případová studie). Contributed talk, XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, Czech Republic, May 2011.

2010

 • Veselovská, Kateřina: On the Structure of Constituent Negation in Czech. Contributed talk, 6th International Conference on Construction Grammar (ICCG6), Prague, Czech Republic, September 2010.
 • Veselovská, Kateřina: Constituent Negation and Ways to Express It in Contemporary Czech. Master thesis, Faculty of Arts and Philosophy, Charles University in Prague. [pdf]

2009

 • Veselovská, Kateřina: Increasing Prague English Dependency Treebank Credibility. Contributed talk, 5th PIRE Meeting, Prague, Czech Republic, December 2009.
 • Hajič Jan, Cinková Silvie, Čermáková Kristýna, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Tomšů Kristýna, Korvas Matěj, Rysová Magdaléna, Veselovská Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Prague English Dependency Treebank 1.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, ISBN 978-80-904175-0-2, http://ufal.mff.cuni.cz/pedt/, January 2009.

Reviews

 • V​eselovská, Kateřina: The 25th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2013). In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), Copyright © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1804-3240, 2014.
 • Veselovská, Kateřina: Mezinárodní konference závislostní lingvistiky Depling 2011 v Barceloně. In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), Vol. 2012, No. 1-2, Copyright © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1804-3240, pp. 1-2, 2012.
 • Veselovská, Kateřina: CLARA Joint Training Programme: Course on Treebank Annotation . In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), Copyright © Filozofická fakulta UK v Praze, ISSN 1804-3240, pp. 163-164, 2011.
 • Veselovská, Kateřina: Kognice 2010: Reprezentace významu. In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), Copyright © Filozofická fakulta UK v Praze, Prague, Czech Republic, ISSN 1804-3240, pp. 154-155, 2011.