Základní informace


Organizujeme sérii zvaných přednášek a navazujících diskusních seminářů s názvem AI v kontextu, na nichž vybraní odborníci nabízí posluchačům rozmanité pohledy na umělou inteligenci v kontextu různých oborů (např. umění, právo, etika, bezpečnost, filosofie). Kurz je otevřen všem zájemcům o téma AI v širších souvislostech. Přednášky pozvaných hostů se budou střídat s diskuzními semináři pro posluchače se zájmem o hlubší proniknutí do problematiky.


Studenti, kteří si předmět zapíšou, by se měli účastnit alespoň 3 přednášek a 3 seminářů a absolvovat závěrečný test. Další podrobnosti jsou v Studijním informačním systému UK. Přednášky a semináře jsou ale otevřené všem, kteří se chtějí něco dozvědět nebo aktivně diskutovat o tématech souvisejících s umělou inteligencí.


V zimním semestru 2022/2023 se přednášky a semináře budou konat ve čtvrtek v 17:30 v budově MFF UK na Malostranském náměstí ve 3. patře v učebně S4. (Pokud jsou vnitřní dveře do budovy uzamčené, poproste o jejich otevření na vrátnici.)Program na zimní semestr 2022/2023


Týden Datum Program
1. 6. 10. Jindřich Libovický (ÚFAL MFF UK): Úvodní přednáška
2. 13. 10. Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR a FF UK): AI a paměť
slajdy, videozáznam
3. 20. 10. Rudolf Rosa: Seminář AI a paměť.
Četba: Cichy and Kaiser, 2019: Deep Neural Networks as Scientific Models
(Pokud k článku nemáte přístup, ozvěte se na rosa@ufal.mff.cuni.cz)
otázky k diskuzi
4. 27. 10. Jindřich Libovický: Seminář o obecných otázkách
Četba: Turing Test @ Stanford Encyclopeida of Philosphy, Washington Post (11.6. 2022): The Google engineer who thinks the company’s AI has come to life, Video: Yannic Kilcher: Did Google's LaMDA chatbot just become sentient?
5. 3. 11. Jan Hajič jr. (MÚA AV ČR a MFF UK): AI v kontextu hudby
6. 10. 11. Jindřich Libovický: Seminář AI v kontextu hudby
Četba: Dinnissen, Karlijn, and Christine Bauer. "Fairness in Music Recommender Systems: A Stakeholder-Centered Mini Review." Frontiers in big Data 5 (2022)
Na základě článku si prosím rozmyslete argumenty (a protiargumenty proti svým vlastním argumentům) pro kladnou i zápornou odpověď na otázky:
  1. Jsou doporučovací systémy v hudebním průmyslu fér z hlediska posluchačů?
  2. Jsou doporučovací systémy v hudebním průmyslu fér z hlediska autorů a interpretů?
  3. Na semináři se cvičně ocitneme jak v roli advokátů posluchačů, autorů a interpretů a zástupců hudebního průmyslu.
7. 24. 11. Rudolf Kadlec (EquiLibre Technologies): AI v kontextu her
(Změna oproti původnímu plánu: Sara Polak a AI v kontextu archeologie bude až 9.3.2023.)
8. 1. 12. Rudolf Rosa: Seminář AI v kontextu her
CICERO: An AI agent that negotiates, persuades, and cooperates with people
Human-level play in the game of Diplomacy by combining language models with strategic reasoning
otázky k diskuzi
9. 8. 12. Jan Zibner (PrF MU): AI v kontextu autorského práva
10. 15. 12. Tereza Hannemann: Seminář AI v kontextu autorského práva
11. 5. 1. Závěrečné shrnutí a test

Předběžný program na letní semestr 2022/2023


Týden Datum Program
1. 16. 2. 2023 Jindřich Libovický (ÚFAL MFF UK): Úvodní přednáška
2. 23. 2. 2023 Přednáška
3. 2. 3. 2023 Seminář
4. 9. 3. 2023 Sara Polak (CCHAOS FIT ČVUT): AI v kontextu archeologie
5. 16. 3. 2023 Seminář AI v kontextu archeologie
6. 23. 3. 2023 Přednáška
7. 30. 3. 2023 Seminář
8. 6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
9. 13. 4. 2023 Jindřich Libovický: Seminář o obecných otázkách
10. 20. 4. 2023 Přednáška
11. 27. 4. 2023 Seminář
12. 4. 5. 2023 Radek Schuster (KFI FF ZČU): AI v kontextu filozofie
13. 11. 5. 2023 Seminář AI v kontextu filozofie
14. 18. 5. 2023 Závěrečné shrnutí a test

Minulé přednášky


Datum Přednášející Téma Materiály
17. 2. 2022 Jindřich Libovický Úvodní přednáška: Umělá inteligence, strojové učení, neuronové sítě videozáznam
24. 2. 2022 Dita Malečková AI v kontextu umění slajdy
10. 3. 2022 David Černý
(Ústav státu a práva a Ústav informatiky AV ČR)
AI v kontextu etiky
31. 3. 2022 Veronika Macková (FSV UK) AI v kontextu žurnalistiky videozáznam
14. 4. 2022 Petr Kajzar (1. LF UK) AI v kontextu medicíny
28. 4. 2022 František Štěch (ETF UK) AI v kontextu náboženství videozáznam