[EN]


Elements of AI+ (úvod do umělé inteligence)


AI, umělá inteligence, chytrá zařízení, strojové učení… Tato slova kolem sebe slyšíme stále častěji. AI postupně proniká do mnoha oborů lidské činnosti, od vývoje nových léků přes psaní divadelních her až po výběr životního partnera. Je to ale všechno stejná AI?

Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz s názvem Elements of AI, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Kurz je volně dostupný zdarma.

Vlastní online kurz absolvujete na webu https://www.elementsofai.cz/

Předmět Elements of AI+ dále nabízí možnost se nad povinný rámec účastnit přednášek, seminářů, workshopů či společného čtení textů se zaměřením na umělou inteligenci.

Vyučující z různých fakult UK jsou připraveni studentům na jedné straně při plnění kurzu pomoci, na druhé straně nabídnout cenné rozšíření znalostí AI v daném oboru.

Kurz je určený pro všechny studenty/ky Univerzity Karlovy i mimo ni. Studenti/ky UK si předmět mohou zapsat jako volitelný kurz (NAIL130) a po úspěšném absolvování získat 3 kredity.

Více informací o kurzu naleznete přímo v sylabu kurzu v SISu: NAIL130. Pro získání zápočtu na Univerzitě Karlově je nutné vyplnit formulář (odkaz na formulář je uveden v SISu), do kterého zadáte odkaz na certifikát o absolvování kurzu. Kurz je možné absolvovat pouze 1x, není možné za něj dostat kredity opakovaně.

Podporu pro účastníky kurzu najdete na webu prg.ai, včetně hlavního kanálu pro dotazy na Discordu.

S libovolnými dalšími dotazy a připomínkami se na nás obracejte na elements-of-AI@ksvi.mff.cuni.cz

Online kurz Elements of AI vznikl na univerzitě v Helsinkách ve spolupráci s firmou Reaktor.


V rámci kurzu je možné navštívit přednášky AI v kontextu, které se konají ve čtvrtky od 17:30 na adrese: Malostranské náměstí 25, Praha 1, učebna S4

13. 10. 2022 Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR a FF UK): AI a paměť

3. 11. 2022 Jan Hajič jr. (MFF UK): AI v kontextu hudby

24. 11. 2022 Martin Schmid (EquiLibre Technologies): AI v kontextu her

8. 12. 2022 Jan Zibner (PrF MU): AI v kontextu autorského práva

23. 2. 2023 Dita Malečková (FAMU): AI v kontextu generovaného obrazu

9. 3. 2023 Ondřej Dušek (ÚFAL MFF UK): AI v kontextu generovaného textu

23. 3. 2023 David Černý (ÚSP a ÚI AV ČR): AI v sexuálním průmyslu

20. 4. 2023 Miloš Florián (MOLAB FA ČVUT a FLO|W): AI v kontextu architektury

4. 5. 2023 Radek Schuster (KFI FF ZČU): AI v kontextu filozofie

Více informací viz záložka Přednášky.

V rámci kurzu se můžete zúčastnit konference Law and Artificial Intelligence - Challenges and Opportunities, která se koná 24.3.2023 na Právnické fakultě UK a zároveň online (hybridní forma). Prosím, registrujte se předem na webu konference.

Srdečně vás také zveme na workshop Strojové modelování filozofického textu, který se koná v pátek 17.3.2023 na ZČU v Plzni.

Na podzim 2023 se můžete těšit na: "AI and Religion" s hostem: Marius Dorobantu z VU Amsterdam. Moderátor: František Štěch z Evangelické teologické fakulty UK (přednáška bude v angličtině)