[EN]


Ethics of AI+ (etika umělé inteligence)


Díky rozšíření umělé inteligence do mnoha oblastí lidského života se stala relevantní pro celou společnost a je důležité hledat zdroje pro etickou reflexi jejího vývoje a využití. Online kurz „Ethics of AI“ od univerzity v Helsinkách je základním stavebním kamenem předmětu Ethics of AI+. Tento kurz vás poutavě uvede do problematiky etických aspektů umělé inteligence a naučí vás o ní přemýšlet z etického hlediska, včetně praktického využití.

Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz s názvem Ethics of AI, který vás uvede do tématu etiky AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Kurz je volně dostupný zdarma.

Vlastní online kurz absolvujete na webu https://ethics-of-ai.mooc.fi/

Kurz je určený pro všechny studenty/ky Univerzity Karlovy i mimo ni. Studenti/ky UK si předmět mohou zapsat jako volitelný kurz (NAIL131) a po úspěšném absolvování získat 2 kredity.

Více informací o kurzu naleznete přímo v sylabu kurzu v SISu: NAIL131. Pro získání zápočtu na Univerzitě Karlově je nutné vyplnit formulář (odkaz na formulář je uveden v SISu), do kterého zadáte odkaz na certifikát o absolvování kurzu. Kurz je možné absolvovat pouze 1x, není možné za něj dostat kredity opakovaně.

S libovolnými dotazy a připomínkami se na nás obracejte na ethics-of-AI@ksvi.mff.cuni.cz


Předmět Ethics of AI+ nabízí také přednášky, semináře a workshopy zaměřené na etiku umělé inteligence. Účast je volitelná.

Ve čtvrtky během semestru, 17:30, přednášky AI v kontextu, které se konají na adrese: MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, učebna S3. Více informací viz záložka Přednášky.

25.3.2024 16:00-17:30 workshop on AI Act in Practice, free registration required (send e-mail to cicero@ilaw.cas.cz), see webpage