DISCOURSE ANALYSIS: Primary and Secondary Discourse Connectives

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina. The Centre and Periphery of Discourse Connectives. In Aroonmanakun, Wirote; Boonkwan, Prachya; Supnithi, Thepchai (eds.): Proceedings of the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing (PACLIC 28). Bangkok, Thailand: Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, 2014, pp. 452–459. ISBN 978-616-551-887-1. WWW: http://aclweb.org/anthology/Y14-1052  

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina. Secondary Connectives in the Prague Dependency Treebank. In Hajičová, Eva; Nivre Joakim (eds.): Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden: Uppsala University, 2015, pp. 291–299. ISBN 978-91-637-8965-6. WWW: http://www.aclweb.org/anthology/W/W15/W15-2132.pdf 

DISCOURSE ANALYSIS: Automatic Evaluation of Text Coherence

Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří: Automatic evaluation of surface coherence in L2 texts in Czech. In: Proceedings of the 28th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing ROCLING XXVIII (2016). Taipei, Taiwan: The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing (ACLCLP), 2016, pp. 214–228, ISBN 978-957-30792-9-3. WWW: http://aclweb.org/anthology/O/O16/O16-1021.pdf

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016. EVALD 1.0, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1821. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald/

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016. EVALD 1.0 for Foreigners, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1821. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald-foreign/

CORPUS DATA

Rysová Magdaléna, Synková Pavlína, Mírovský Jiří, Hajičová Eva, Nedoluzhko Anna, Ocelák Radek, Pergler Jiří, Poláková Lucie, Pavlíková Veronika, Zdeňková Jana, Zikánová Šárka: Prague Discourse Treebank 2.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-1905, Dec 2016.

Poláková, Lucie; Jínová, Pavlína; Zikánová, Šárka; Hajičová, Eva; Mírovský, Jiří; Nedoluzhko, Anna; Rysová, Magdaléna; Pavlíková, Veronika; Zdeňková, Jana; Pergler, Jiří; Ocelák, Radek. Prague Discourse Treebank 1.0. Data/software, Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky v Praze, 2012.

Hajič, Jan; Cinková, Silvie; Čermáková, Kristýna; Mladová, Lucie; Nedolužko, Anja; Pajas, Petr; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Toman, Josef; Tomšů, Kristýna; Korvas, Matěj; Rysová, Magdaléna; Veselovská, Kateřina; Žabokrtský, Zdeněk. Prague English Dependency Treebank 1.0. [data/software] Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze, 2009. ISBN 978-80-904175-0-2.

DISCOURSE ANALYSIS: Case Studies

Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna. Koreference a elipsa v Pražském závislostním korpusu. [Coreference and Ellipsis in the Prague Dependency Treebank.] Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 7, No. 13, Czechia, ISSN 1804-137X, pp. 35–47, 2016. pdf

Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Poláková Lucie: Designing CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives. In: Proceedings of the 30th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Korea: Seoul, Kyung Hee University, pp. 449–457, 2016. ISBN 978-89-6817-428-5. WWW: http://paclic30.khu.ac.kr/proceedings/Y16-2020.pdf

Zikánová Šárka, Hajičová Eva, Hladká Barbora, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Poláková Lucie, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Václ Jan: Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, ISBN 978-80-904571-8-8, 274 pp., 2015.

Zikánová, Šárka; Poláková, Lucie; Jínová, Pavlína; Nedoluzhko, Anna; Rysová, Magdaléna; Mírovský, Jiří; Hajičová, Eva. Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu. Slovo a slovesnost 76, 2015, s. 163–197. ISSN 0037-7031.

Rysová, Kateřina; Rysová, Magdaléna. Analyzing Text Coherence via Multiple Annotation in the Prague Dependency Treebank. In Lecture Notes in Computer Science, No. 9302, Text, Speech, and Dialogue: 18th International Conference, TSD 2015. Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: Springer International Publishing, 2015, pp. 71–79. ISBN 978-3-319-24032-9, ISSN 0302-9743.

Rysová, Magdaléna. Verbs of Saying with a Textual Connecting Function in the Prague Discourse Treebank. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island: European Language Resources Association (ELRA), 2014, pp. 930–935. ISBN 978-2-9517408-8-4. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/79_Paper.pdf

Rysová, Magdaléna; Mírovský, Jiří. Use of Coreference in Automatic Searching for Multiword Discourse Markers in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of The 8th Linguistic Annotation Workshop (LAW-VIII). Dublin, Ireland: Dublin City University, 2014. pp. 11–19. ISBN 978-1-941643-29-7. http://www.aclweb.org/anthology/W14-4902

Rysová, Magdaléna. Způsoby vyjadřování diskurzních vztahů v češtině a jejich anotace v Pražském závislostním korpusu. In: Czok, M. et al. (eds.). Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig – Dresden – Wrocław: ATUT, Neisse Verlag, 2015, s. 233–241. ISSN 1426-7241. ISBN 978-83-7977-110-3. ISBN 978-3-86276-161-6. /Means of expressing discourse relations in Czech and their annotation in the Prague Dependency Treebank/ pdf

Rysová, Magdaléna. Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu. Bohemistyka 13 (1), 2013, pp. 57–71. ISSN 1642–9893. /Language means expressing relations within text in Czech and their annotation in the Prague Dependency Treebank/ http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2013/Rysova.pdf

Rysová, Magdaléna. Způsoby vyjadřování vztahu příčiny a důsledku v textu – alternativy pro „proto“ a „protože“. Didaktické studie 5 (2), 2013, pp. 39–54. ISSN 1804-1221. /Means of expressing discourse relation of reason and result/ pdf

Poláková, Lucie; Jínová, Pavlína; Zikánová, Šárka; Bedřichová, Zuzanna; Mírovský, Jiří; Rysová, Magdaléna; Zdeňková, Jana; Pavlíková, Veronika; Hajičová, Eva. Manual for Annotation of Textual Relations (of Discourse) in the Prague Dependency Treebank. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze, 2012. http://ufal.mff.cuni.cz/techrep/tr47.pdf

Rysová, Magdaléna. Alternative Lexicalizations of Discourse Connectives in Czech. In Calzolari, Nicoletta et al. (eds.): Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turecko: European Language Resources Association (ELRA), 2012, pp. 2800–2807. ISBN 978-2-9517408-7-7. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/420_Paper.pdf

Rysová, Magdaléna. K explikativním vztahům v češtině. In Neswetha, Julia et al. (eds.): Grenzüberschreitungen – Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur und Kultur: Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig. Hildesheim, Zürich, New York: Olms 2013. ISBN-13: 978-3487150048. ISBN-10: 3487150042. /On explicative relations in Czech/ pdf

 

SENTENCE INFORMATION STRUCTURE

Rysová, Kateřina, Magdaléna Rysová, Eva Hajičová. 2015. Topic–Focus Articulation in English Texts on the Basis of Functional Generative Description. Technical report TR-2015-59. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics. ISSN 1214-5521. WWW: http://ufal.mff.cuni.cz/techrep/tr59.pdf

Mírovský, Jiří; Rysová, Kateřina; Rysová, Magdaléna; Hajičová, Eva: (Pre-)Annotation of Topic-Focus Articulation in Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Copyright © Asian Federation of Natural Language Processing, 2013, pp. 55–63. ISBN 978-4-9907348-0-0. http://aclweb.org/anthology/I13-1007

Rysová, Magdaléna. Nejednoznačnost aktuálního členění výpovědi v básnické tvorbě Otokara Březiny. Čeština doma a ve světě 16, 2008, No. 3–4, pp. 147–156. /Ambiguity of sentence information structure in the poems by Otokar Březina/

 

SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Rysová, Magdaléna. Několik poznámek k výuce češtiny jako cizího jazyka – překlad z němčiny do češtiny. In Valková Jarmila, Bethke Anja, Biskup Rafał (eds.): Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. Praha: Akropolis: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, pp. 77–81. ISBN 978-80-87310-10-6. /Several notes to teaching Czech as a foreign language – a translation from German to Czech/

 

LITERATURE

Rysová, Magdaléna. The Places with Mystery in The Italian by Ann Radcliffe. European Offroads of Social Sience, 2011, No. 1, pp. 4–10. ISSN 1804-6592. http://www.euoffroads.cz/en/clanek=v8153d5