Bakalářské práce

Automatická extrakce hlavních postav a jejich vztahů z knihy

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která na základě vloženého textu/knihy vypíše základní informace o postavách a ději.
Nabízí se spousta možností od triviálních (nalezení hlavních postav) až po velmi složité a téměř nemožné (určení kdy a kde se která osoba nachází)
- hlavní postavy
- vztahy mezi postavami
- časová osa: kde se o kom mluví, jak se jednotlivé postavy spolu setkávají
- časová osa: kde se odehrává aktuální děj?
- důležité okamžiky
Všechny vygenerované grafy budou mít zpětné linky do knihy, aby se dalo pomocí nich v knize jednoduše vyhledávat a ověřovat správnost.

Generátor palindromů

Palindrom (http://cs.wikipedia.org/wiki/Palindrom) je slovo nebo věta (obecně jakákoliv sekvence symbolů), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava). Cílem projektu je vytvořit program, který bude generovat palindromatické věty. Tyto věty by měly dávat smysl a budou se generovat na základě automatické analýzy velkého množství textů (K dispozici budou data o velikosti sta milionů slov).

 

Diplomové práce