Pro učitele

Chcete, aby se Vaši studenti mohli účastnit České lingvistické olympiády?

Není nic snazšího. Stačí napsat krátký e-mail s uvedením své školy a kontaktních údajů na info@lingol.cz. Budete zařazeni do informačního adresáře, odkud se budete dozvídat vše potřebné o dalším průběhu.

Co se od Vás bude chtít?

Budeme od vás požadovat zorganizovat školní kolo ČLO na vaší škole. Hlavní organizační úkol je domluvit termín vhodný pro všechny zájemce (v rámci tří dnů v listopadu, které určíme) a zajistit pro ně volnou místnost. Zhruba týden před školním kolem vám pošleme e-mailem úlohy školního kola spolu s pokyny, kdy a jak je studentům zadat. Na loňské školní kolo bylo vyhrazeno 90 minut, letos se bude jednat o podobný časový rozsah. Olympiádu lze zadat celé třídě nebo jen zájemcům, co vám vyhovuje více. Budeme velmi vděční, pokud řešení od svých studentů opravíte podle klíče, který vám dodáme. Všechna řešení, opravená nebo neopravená, potom požádáme zaslat na naši adresu, kde je doopravíme a ta již opravená namátkově zkontrolujeme. Pokud se bude ČLO účastnit velký počet studentů, možná vás požádáme, jestli by se na vaší škole mohlo konat krajské kolo. Krajská kola by pravděpodobně zabrala delší dobu (asi 4 hodiny). Detaily organizace krajských kol včetně toho, kdo a jak opraví řešení, však ještě nejsou stanovené.

Komu účast nabídnout?

Všem studentům, kteří nemají alergii na přemýšlení! K řešení úloh nejsou zapotřebí žádné zvláštní znalosti. Podle našich zkušeností však mají o lingvistické úlohy největší zájem ti, které zajímají jazyky, matematika nebo informatika.

Pro studenty

Přemluvte svého učitele, aby se přihlásil k organizaci ČLO na vaší škole. Pokud se vám nepodaří od svého učitele získat podporu, obraťte se na nás a něco vymyslíme.