Frames containing form "bez+2"
obejít se 1
obejít se 2
ocitat/ocítat se, ocitnout/octnout se 2
popíjet, popít 1
probíhat, proběhnout 3
přijímat, přijmout 2
vydržet 1
vyhrávat, vyhrát 1
zůstávat, zůstat 7