12.3. Functor for mathematical operations and intervals (OPER)

Definition of the OPER functor

The OPER (operand) is a functor assigned to the root node of such a paratactic structure in which the members of mathematical operations or intervals are connected (and which cannot be analyzed by means of temporal or locative/directional functors).

Annotation rules for mathematical operations and intervals (OPER) are described in detail in Section 11, "Mathematical operations and intervals".

Basic connectives - operators. Mathematical operations and intervals make use of both coordinating and subordinating connectives, which are called operators. For more on operators see Section 16.2, "Operators".

+ byt 4 +1 (=4+1 apartment)
x Příklady jako 15 x 7 jsou pro tyto děti ještě moc těžké. (=Exercises like 15 x 7 are still too difficult for these children)
krát rozměr 4 krát 5 metrů (=4 x 5 meters)
ku poměr deset ku jedné (=10:1)
minus pět minus dva (=five minus two)
plus Včera podepsaná roční smlouva garantuje fotbalu 7 milionů Kč plus pohyblivou částku 10 - 12 milionů. (=...7 million plus 10 to 12 million)
comma (t_lemma=#Comma) Nabídneme to o dvě, tři stovky levněji. (=We'll be two, three hundred cheaper)
colon (t_lemma=#Colon) Výsledek 5 : 0 se nám moc zamlouval. (=We liked the result 5:0); Příklady jako 15 : 7 jsou pro tyto děti ještě moc těžké. (=Exercises like 15 : 7 are still too difficult for these children)
slash (t_lemma=#Slash) Potřebujete 1/4 vody. (=You only need 1/4 of the water)
dash (t_lemma=#Dash) ve věku 34 - 44 let (=at the age of 34-44); 15 - 5 je deset. (= 15 - 5 is ten)
pondělí až pátek (=from Monday to Friday)
mezi - a (t_lemma=a) věk mezi 15 a 20 lety (=the age between 15 and 20)
od - do (t_lemma=od_do) od hlavních bodů do nejmenších detailů (=from the main points to the tiniest details)
od - k (t_lemma=od_do) cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům (=cycles lasting from forty to fifty years)
od - po (t_lemma=od_do) V jednom místě nakoupím vše od zeleniny po mléčné výrobky a drogerii. (=At one spot I can buy everything from vegetables to dairy products and cosmetics)
od - přes - do (t_lemma=od_do) od hlavních bodů přes příklady do nejmenších detailů (=from the main points to the examples and the tiniest details)
od - přes - k (t_lemma=od_do) od knih básnířky Guro přes obálky Maleviče k úpravám knih Larionova (=from books by Guro to book covers by Malevic and layouts by Larionov)
od - přes - po (t_lemma=od_do) Sledovali to všichni, od dětí přes mládež po dospělé. (=Everybody watched it, from the children and youth to the adults)
od - počínaje - po (t_lemma=počínaje_konče) každý z ulice, od dětí počínaje po dávno dospělé (=Everybody from the street, from the children to the adults)
počínaje - konče (t_lemma=počínaje_konče) Stravování je zajištěno celý den, snídaní počínaje, večeří konče. (=...from breakfast to dinner)
počínaje - a - konče (t_lemma=počínaje_konče) počínaje dětmi a konče dospělými (=from the children to the adults)
počínaje - až - po (t_lemma=počínaje_konče) počínaje složitou dopravou na Strahov až po dlouhé fronty na lístky (=from the difficult journey to Strahov to the long queues for the tickets)
počínaje - přes - až - k (t_lemma=počínaje_konče) počínaje biblemi prvotiskovými přes bibli Melantrichovu až k Bibli svatováclavské (=from the first Bibles to Melantrich's Bible and St. Wenceslas's Bible)

Example:

cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům [ od_do.OPER] (=lit. cycles lasting from forty to fifty years) Fig. 7.73

Figure 7.73. The OPER functor

The OPER functor

cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům (=lit. cycles lasting from forty to fifty years)

12.3.1. Borderline cases with the OPER functor

Borders with the temporal and locative/directional functors. It is necessary to distinguish the cases with the OPER functor from the cases that should be analyzed by means of appropriate temporal or locative/directional functors. See also Section 11, "Mathematical operations and intervals"; more examples are to be found there.