10.5.5. Zkrácené zápisy realizací

Pro lepší čitelnost a snazší zápis lze pro předložkové vazby v zápisech realizací členů valenčního rámce používat jisté zkratky, uvedené výčtem. Zápisy rámců obsahující uvedené zkraty odpovídají popsané gramatice až po nahrazení všech zkratek jim odpovídajícími nezkrácenými zápisy. Následující seznam obsahuje přípustné zkratky. Za každou zkratkou je za symbolem uveden nezkrácený zápis.

do+2       →    do-1[.2]
k+3       →    k-1[.3]
mezi+4     →    mezi-1[.4]
mezi+7     →    mezi-1[.7]
místo+2     →    místo-2[.2]
na+4      →    na-1[.4]
na+6      →    na-1[.6]
nad+7      →    nad-1[.7]
o+4       →    o-1[.4]
o+6       →    o-1[.6]
od+2      →    od-1[.2]
okolo+2     →    okolo-1[.2]
oproti+3    →    oproti[.3]
po+6      →    po-1[.6]
pod+4      →    pod-1[.4]
pod+7      →    pod-1[.7]
podle+2     →    podle-2[.2]
pro+4      →    pro-1[.4]
proti+3     →    proti-1[.3]
před+7     →    před-1[.7]
přes+4     →    přes-1[.4]
při+6      →    při-1[.6]
s+7       →    s-1[.7]
u+2       →    u-1[.2]
v+4       →    v-1[.4]
v+6       →    v-1[.6]
včetně+2    →    včetně-2[.2]
vůči+3     →    vůči[.3]
z+2       →    z-1[.2]
za+4      →    za-1[.4]
za+7      →    za-1[.7]