10.5.4. Příklady rámců (frame)

Příklad 10.14. Tranzitivní sloveso

ACT(.1) PAT(.4)

Příklad 10.15. Infinitiv

ACT(.1) PAT(.f)

Příklad 10.16. Frazém

ACT(.3) DPHR(mráz.S1,po-1[záda:P6])

Příklad 10.17. Rámec s fakultativním členem

ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4])