10.5.3. Příklady realizací (realizations)

Příklad 10.1. Specifikace (pouze) pádu

.4

Příklad 10.2. Předložka a pád

s[.7]

Příklad 10.3. Předložka a pád nebo samotný pád

pro[.4];.3

Příklad 10.4. Závislá klauze (kořen je sloveso) uvozená podřadicí spojkou že nebo aby

že[.v];aby[.v]

Příklad 10.5. Závislá klauze beze spojky

.v

Příklad 10.6. Infinitiv

.f

Příklad 10.7. Přivlastňovací zájmeno nebo adjektivum

.u

Příklad 10.8. Závislá klauze uvozená jakoukoli podřadicí spojkou

:j[.v]

Příklad 10.9. Složená předložka na rozdíl od

od-1[na-1,rozdíl,.2]

Příklad 10.10. Frazém (balit) fidlátka

fidlátko.P4

Příklad 10.11. Frazém (běhá mi) mráz po zádech

mráz.S1,po-1[záda:P6]

Příklad 10.12. Frazém (jít) po krku

po-1[krk.S6]

Příklad 10.13. Stav

=