8.5. Pracovní přístupy k některým oblastem koreference

Pro anotaci koreferenčních vztahů byla přijata též některá více méně pracovní (technická) řešení. Některá z nich spadají do otevřených otázek, jež bude nutné v budoucnu vyřešit. Tyto pracovní přístupy popisujeme v následujících dílčích sekcích.