8.5.1. Udržování koreferenčních řetězců

U gramatické koreference se řídíme gramatickými pravidly; u textové koreference zachováváme koherenci textu a udržujeme koreferenční řetězec. Koreferenční řetězec není vždy přímočarý, nesměřuje vždy od jednoho uzlu k druhému, ale může se i rozpojovat a směřovat od jednoho uzlu k více uzlům. Současné pojetí anotace koreference neumožňuje vzájemné propojení všech jednotlivých částí koreferenčního řetězce, proto se při udržování koreferenčního řetězce držíme následujících pravidel: