7.17.1. Sekundární předložky

V tektogramatických stromech zachycujeme jako předložku celou řadu předložek sekundárních.

Spojení, která zachycujeme jako sekundární předložky, jsou uvedena v C - "Sekundární předložky". Ne vždy je však v konkrétní klauzi spojení uvedené v tomto seznamu sekundární předložkou. Slova uvedená jako součást sekundární předložky mohou mít v klauzi svou sémantickou a syntaktickou platnost a pak jsou reprezentována samostatným uzlem ve stromě a netvoří součást předložky. Srov.:

Potenciální sekundární předložka není sekundární předložkou, je-li nějaká její část dále rozvita. Srov.:

!!! Z těchto případů rozvití nějaké části potenciální sekundární předložky se vymykají tři případy, které by do budoucna mohly být jako sekundární předložky zachyceny, prozatím však tak zachyceny nejsou:

Obrázek 7.288. Sekundární předložka

Sekundární předložka

Pracuje v oboru strojírenství.

Obrázek 7.289. Sekundární předložka

Sekundární předložka

Dopadlo to ve prospěch Pavla.

Obrázek 7.290. Potenciální sekundární předložka

Potenciální sekundární předložka

Dopadlo to v Pavlův prospěch.