7.4.3. Srovnání vyjádřené adverbii, předložkami a jinými prostředky

Srovnání lze také vyjádřit:

Obrázek 7.93. Srovnání vyjádřené předložkovou skupinou

Srovnání vyjádřené předložkovou skupinou

Ve srovnání s tebou toho moc neumí.

Obrázek 7.94. Srovnání vyjádřené genitivem jména závislým na komparativu adjektiva

Srovnání vyjádřené genitivem jména závislým na komparativu adjektiva

osoba starší osmnácti let