5.1.1. Dvojí závislost

Specifickým případem závislosti je tzv. dvojí závislost. Dvojí závislostí rozumíme případy, kdy nějaké (valenční i nevalenční) doplnění má dvojí sémantický vztah závislosti, vztahuje se současně k substantivu (ke jménu) a ke slovesu, které může být nominalizováno. Závislost doplnění na jménu bývá vyjádřena i formálně (shodou gramatických kategorií).

Rozlišujeme dva případy:

U doplnění s dvojí závislostí, která jsou vyjádřena slovesnou formou, zachycujeme též vztahy gramatické koreference. K tomu viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou".