4.2.3. Seznamy aposičních výrazů

Výňatek z části 3.5.2.2, kap. 3.5.2.

Typickými spojovacími výrazy uvádějícími aposici jsou: aneb, a sice, a tedy, a to, čili, jako, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, např., například, neboli, tak třeba, tedy, tj., to jest, to znamená, tzn.

Vedle toho může být aposice uvedena i pouze grafickými prostředky, jako je čárka, pomlčka, dvojtečka, závorka. Tento seznam není (nemůže být) úplný, to znamená, že aposici mohou uvozovat i jiné výrazy podle uvážení anotátora. Naproti tomu přítomnost výrazů ze seznamu ve větě nemusí zdaleka vždy znamenat aposiční vztah.

Výňatek z části 3.3.7.7.6, kap. 3.3.7.7.

Je-li výraz uvádějící aposici vícečlenný, stane se řídícím uzlem s afun Apos poslední slovo v řadě. Ostatní členy visí na tomto řídícím a dostávají afun AuxY. Aposici mohou uvádět na příklad následující víceslovné výrazy: a sice, a tedy, a to, jako je (tvar slovesa být), jako např., jako například, tak třeba, to jest, to znamená