4.2.2. Seznamy koordinačních výrazů

Výňatek z části 3.5.1.6, kap. 3.5.1.

Seznam koordinačních spojek:  a, a proto, a přesto, a tak, a tedy, a tím, a tudíž, ale, ale proto, ale přesto, ale zato, aneb, anebo, ani, ani - ani, aniž, avšak, , ba, buď - a nebo, buď - anebo, buď - nebo, či, eventuálně, i, i - i, jak - tak, jednak - jednak, jenomže, jenže, krát, leč, neb, nebo, neboť, ni, nicméně, nýbrž, ovšem, plus, popřípadě, proto, přece, přesto, případně, respektive, sice - ale, sice - avšak, sice - nicméně, však, vždyť, zato

Spojka aniž může být v jistém významu i podřadicí (AuxC), spojka přece se může vyskytovat ve funkci AuxY, spojka ani bývá často zdůrazňovací AuxZ.

Výňatek z části 3.5.1.4, kap. 3.5.1.

Co je běžným souslovím, určuje následující seznam:

a tak dále
a tak podobně
a podobně
et cetera

Tato sousloví považujeme za tzv. spojovací koordinační výrazy, o kterých píšeme v části 3.3.7.7.4 v kap. 3.3.7.7, a do kterých spadají také (a hlavně) víceslovné spojky popisované dále v části 3.5.1.7. Zachycují se tak, že na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém.

Výňatek z části 3.3.7.7.4, kap. 3.3.7.7.

Funkce AuxY patří také částicím, které vystupují jako součást výrazů uvádějících koordinaci, a to jednak složených klasických spojek (v kap. 3.5.1 část 3.5.1.7) a jednak některých výrazů koordinaci běžně uzavírajících (v kap. 3.5.1 část 3.5.1.4).

Seznam složených koordinačních spojek (zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):

a proto a tím jednak ... jednak
a přesto ale zato jak ... tak
proto ale sice ... ale buď ... nebo
přesto ale sice ... avšak buď ... anebo
a tak sice ... nicméně buď ... a nebo.
a tedy ani ... ani  
a tudíž i ... i  

V případě 'odloučených' výrazů (typ ani ... ani, buď ... ale atd.) považujeme za nositele spojovacího vztahu druhou část. První složka dostává afun AuxY. Částice s funkcí AuxY vystupující jako součást spojovacího výrazu zavěšujeme ve stromové struktuře na příslušnou spojku (vedle sebe).

Seznam běžných, ale nestandardních ukončení koordinace (zvýrazněny jsou součásti s afun AuxY):

a tak dále
a tak podobně
a podobně
et cetera

Na koordinační spojku (která bude řídit celou koordinaci) pověsíme zbylá slova a přidělíme jim afun AuxY. V případě, že jsou tato slova dvě, visí první na druhém.