Kapitola 2. Zásady anotace

Obsah

2.1. Formální struktura
2.2. Atributy uzlu
2.3. Vztah k morfologické úrovni

'Zásadami' se rozumí základní východiska pro anotaci na analytické rovině.

2.1. Formální struktura

Representace struktury věty je zachycena spojitým acyklickým orientovaným grafem, ve kterém do žádného uzlu nevede více než jedna hrana (stromem), a jehož uzly jsou ohodnoceny komplexními symboly (množinou atributů). Hrany ohodnoceny nejsou (v technickém smyslu - viz poznámka u atributu afun v kap. 2.2).