1.2.3. Tektogramatická úroveň

Tektogramatická úroveň je nejvyšší anotační úroveň. Odpovídá tzv. tektogramatické rovině popisu jazyka, jak je definována v řadě publikací. Struktura representace zůstává stejná jako na analytické úrovni, avšak některé uzly se vypouští, některé se přidávají, a struktura věty může být obecně jiná, než na analytické úrovni. Z technického hlediska bude specifikována později a práce na ručním anotování budou probíhat v roce 1998. Objemový cíl se zde neklade. Předpokládáme vytvoření podstatného vzorku v rozsahu cca 1000 vět.