Kapitola 1. Prostředí

Obsah

1.1. Organisační začlenění a financování
1.2. Vazby v rámci projektu
1.2.1. Morfologická úroveň
1.2.2. Analytická úroveň
1.2.3. Tektogramatická úroveň

1.1. Organisační začlenění a financování

"Ruční" anotace českých vět se provádí v rámci experimentálního ověřování definice formální representace analysy českých vět (projekt GAČR 405/96/0198, "Formální representace jazykových struktur"). Takto získaný materiál (data) bude využitelný v mnoha oblastech výzkumu v počítačové lingvistice, především jako výchozí (trénovací) data v projektech jazykového modelování, které jsou řešeny především v rámci "Laboratoře pro zpracování jazykových dat" (projekt MŠMT VS96151). Tato data budou využita i jako ověřovací materiál pro různé subprojekty v rámci komplexního programu GAČR 405/96/K214 ("Čeština ve věku počítačů"). Z těchto dvou dalších zdrojů je ruční anotování dodatečně podporováno i finančně zejména proto, aby byl k disposici objem dat dostatečný i pro statistické experimenty.