Slovakoczech NLP workshop (SloNLP)

Events

English Information

SloNLP is a Slovakoczech workshop focused on Natural Language Processing and Computational Linguistics. Its main aim is to encourage cooperation among NLP researchers in Czechia and Slovakia; we therefore also invite Master and Doctoral students of computational linguistics to participate.

The topics of the workshop include: automatic speech recognition (ASR), automatic natural language analysis and generation (morphology, syntax, semantics...), dialogue systems, machine translation (MT), information retrieval (IR), practical applications of NLP technologies, and other topics of computational linguistics.

We also welcome work-in-progress papers with preliminary results, negative results papers, and future research suggestion papers.

The workshop is part of the ITAT conference.

Czech Information

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy (DS), strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT.

Organizers