LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ Language Resources and Digital Arts and Humanities Research Infrastructure

Popis a struktura projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením velkých výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ, a v roce 2023 byly přidány čtyři české instituce z českého konsorcia EHRI. Je jedinečnou velkou výzkumnou infrastrukturou, která se zabývá zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a nástroji pro jejich zpracování, vyvíjí je a poskytuje je v relevantních oborech vědecké komunitě, průmyslu pro vývoj aplikací a ve specifických případech, jako je jazyková kultura, i přímo veřejnosti. LINDAT/CLARIAH-CZ je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure), DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) a od roku 2024 i budoucí EHRI ERIC, a tvoří jej 15 předních výzkumných organizací ČR působících v humanitních a uměleckých oborech – v jazykovědě, historii a historické bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a také v několika interdisciplinárních oborech. Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v uvedených oblastech široké výzkumné komunitě a studentům v ČR i EU a zároveň získat přístup k obdobným zdrojům dostupným v evropských sítích CLARIN, DARIAH a EHRI. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence. Součástí aktivit LINDAT/CLARIAH-CZ je rovněž analýza právních aspektů použití zdrojů z oblasti digitálních humanitních věd vzhledem k možným autorskoprávním omezením a minimalizace jejich dopadů na výzkumnou práci. LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí také know-how, softwarové nástroje pro zpracování jazykových a jiných digitálních zdrojů a vývoj jazykových technologií pro potřeby průmyslu a služeb, včetně využití v nových kulturních a kreativních oborech průmyslu.

Principy otevřené vědy

LINDAT/CLARIAH-CZ plně podporuje principy otevřené vědy (Open Science) pro přístup k vědeckým datům a vědeckým výstupům vytvořených s veřejnou podporou, včetně respektování pravidel FAIR v co největší míře, a to u všech spolupracujících institucí i dalších institucí v oboru humanitních věd a umění, kde je LINDAT/CLARIAH-CZ součástí národní i evropské sítě pro otevřenou vědu (EOSC CZ, SSHOC). Samotný repozitář LINDAT/CLARIAH-CZ, CLARIN DSpace, je vyvíjen za podstatného přispění LINDAT/CLARIAH-CZ jako otevřený software.

Podpora výzkumných projektů

Nad rámec zapojení v infrastrukturních projektech LINDAT/CLARIAH-CZ podporuje přímo řadu národních i mezinárodních vědeckých projektů (např. evropské projekty v programech Horizon 2020 a Horizon Europe, jako jsou z poslední doby projekty HPLT, ELITR, Bergamot, RESQ+, MEMORISE a další), ve kterých se využívají jazyková data, data z oboru digitálních humanitních věd a umění a také softwarové nástroje vyvinuté v LINDAT/CLARIAH-CZ konsorciu a poskytované jako softwarové balíčky nebo jako webové služby, včetně uživatelského rozhraní ve formě API nebo webového UI.

Garance udržitelnosti

LINDAT/CLARIAH-CZ je hostována Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Ústav formální a aplikované lingvistiky garantuje dostupnost dat uložených v repozitáři LINDAT/CLARIAH-CZ, jako minimální opatření, po dobu minimálně 10 let po případném ukončení projektu LINDAT/CLARIAH-CZ. Jak LINDAT/CLARIAH-CZ, tak ÚFAL MFF UK může přenést tuto zodpovědnost písemnou dohodou na jiné technické centrum CLARIN nebo jeho hostující instituci.

Partnerské instituce (součást konsorcia LINDAT/CLARIAH-CZ)

 • Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Knihovna Akademie věd ČR
 • Masarykova univerzita
 • Moravská zemská knihovna
 • Národní filmový archiv
 • Národní galerie
 • Národní knihovna Praha
 • Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.
 • Institut Terezínksé iniciativy
 • Památník Terezín
 • Národní archiv