Monday, 18 October, 2021 - 09:00 to 13:00
Room: 

European Language Grid (online workshop)

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Ústav formální a aplikované lingvistiky a LINDAT/CLARIAH-CZ, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied

zvou na

10th Regional ELG Workshop: Czech Republic, Slovakia

Společný český a slovenský workshop projektu European Language Grid

18. 10. 2021, 9:00 - 13:00

online

Seminář je určen zájemcům o počítačové zpracování přirozených jazyků (NLP) v České republice a na Slovensku. Vítáme účastníky z vědecko-výzkumné i komerční sféry. Cílem setkání je prezentace celoevropské platformy ELG (European Language Grid) a diskuse partnerů o dalším rozvoji a možnostech NLP.

Program

 • 9:00 Úvodní slovo
  • Barbora Vidová-Hladká, ředitelka ÚFAL MFF UK
  • Gabriela Múcsková, riaditeľka JÚĽŠ SAV
 • 9:10 Georg Rehm (DFKI): Introduction to ELG (automatic Czech subtitles) (pdf)
 • 9:40 Jan Hajič (ÚFAL): Automatické zpracování jazyka v Česku (automatické anglické titulky) (pdf)
 • 10:05 Radovan Garabík (JÚĽŠ SAV): Automatické zpracování jazyka na Slovensku (pdf)
 • 10:30 PŘESTÁVKA
 • 10:45 Jan Hajič (ÚFAL): Projekt ELE (European Language Equality)  (automatické anglické titulky) (pdf)
 • 11:10 Martin Popel (ÚFAL): O strojovém překladu  (automatické anglické titulky) (pdf)
 • 11:30 Zdeněk Krňoul (ZČU Plzeň): Znakový jazyk  (automatické anglické titulky) (pdf)
 • 12:00 Diskuse
 • 13:00 Závěr

Titulky (české a anglické) budou generovány automaticky během prezentací pomocí (zatím) experimentálního nástroje ELITR.

Seminář proběhne online pomocí platformy ZOOM. Odkaz zašleme pouze registrovaným zájemcům.

Registrační formulář