Design, front-end

O nás


Jsme multidisciplinární pracovní skupina odborníků zabývajících se mj. umělou inteligencí
např. z pohledu informatiky, medicíny, učitelství, sociologie, psychologie, etiky, filosofie, fyziky či teologie.
Spojuje nás zájem o zkoumání vztahu člověka a umělé inteligence v kontextu našich oborů.


Mise


Pokrok v umělé inteligence zasahuje do mnoha vědních oborů a další oborů lidské činnosti a přináší s sebou spoustu změn.
Chceme na tyto změny být připraveni, a to v provázanosti napříč vědními obory.
Chceme umělou inteligenci ukazovat z různých úhlů pohledu a rozproudit informovanou diskuzi o umělé inteligenci, jejím využití, její roli a dopadech.


Tým


Rudolf
Rosa
Tereza
Hannemann
Jindřich
Libovický
Odborníci v jednotlivých kontextech


Petr
Kajzar
Nikol
Kopáňková
František
Štěch
Helena
Lazarová
Veronika
Macková
WE
WANT
YOU
Studenti


Alisa
Zakhtarenko
Michaela
Mazná
Kontakty


hannemann@ksvi.mff.cuni.cz

rosa@ufal.mff.cuni.cz
MatFyz logo